Ledig stilling: Kirkeverge

Vi søker en kirkeverge/daglig leder i 100 % stilling med kompetanse, ferdigheter og engasjement til å lede og videreutvikle en synlig folkekirke i Bindal.  Tiltredelse til stillinga etter avtale, men gjerne 15.mars 2021. Søknadsfrist 2. november 2020.

LEDIG STILLING SOM KIRKEVERGE/DAGLIG LEDER I BINDAL

KIRKEVERGE/DAGLIG LEDER I BINDAL SØKES      
Vi søker en kirkeverge/daglig leder i 100 % stilling med kompetanse, ferdigheter og engasjement til å lede og videreutvikle en synlig folkekirke i Bindal.  Tiltredelse til stillinga etter avtale, men gjerne 15.mars 2021.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver til kirkevergen:
- Saksbehandler for menighetsrådet og kirkelig fellesråd
- Ivareta arbeidsgiveransvaret, og lede og motivere de ansatte
- Ansvar for plan-, budsjett- og økonomiarbeidet
- Sørge for god forvaltning av kirker og kirkegårder
- Daglig leder for kirkekontoret

- Redaktør for menighetsbladet
- Sekretær for presten, fellesrådet, og andre råd og utvalg


Krav til søker
- Utdanning på høgskole-/universitetsnivå. Relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning
- Kompetanse innen administrasjon, ledelse, personalarbeid og økonomi
- Gode samarbeidsevner, og evne til å inspirere og motivere medarbeidere
- Medlemskap i Den norske Kirke

Vi tilbyr:
- Lønn etter avtale
- Pensjonsordning i KLP
- Relevant opplæring
- Særlig uavhengig stilling
- Tiltredelse etter avtale

 

Stillingen krever selvstendighet og god evne til kommunikasjon. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt. Krav om tilfredsstillende politiattest. 6 måneders prøvetid.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fellesrådets leder, Jens Christian Berg, tlf 958 31 160, eller kirkeverge Lise Skarstad, tlf. 975 92 135.

Søknad med CV sendes til kirkevergen@bindal.kommune.no innen 2.november 2020.
Attester og referanser må kunne legges fram etter nærmere forespørsel.

 

Bindal kommune er en kommune på Sør-Helgeland med vel 1400 innbyggere.

Staben i kirka består av kirkeverge, organist, kirketjener/kirkegårdsarbeider og sogneprest.  Staben er liten og har et positivt og godt arbeidsmiljø, hvor samarbeid er viktig. Bindal har ett sokn, med 2 kirker og 6 gravplasser. Kirkevergens kontor er på rådhuset på Terråk. Vi har et velfungerende fellesråd og god kontakt med kommunens ledelse.