Resultat kirkevalget 2019

Mandag 9. september var det valg til Bindal menighetsråd og til bispedømmerådet i Sør-Hålogaland.

Torsdag 12. september publiseres fordelingen av listestemmer og en foreløpig mandatfordeling ved valg til nye bispedømmeråd og Kirkemøtet. Da er ikke den endelige mandatfordelingen klar fordi personstemmene ikke er talt opp. Les mer om dette her:

Ved menighetsrådsvalget i Bindal sokn var det bare nominasjonskomiteen som stilte liste. Valgdeltakelsen for  kirkevalget i Bindal ble på 22 %.

Resultatet er nå talt opp, og slik blir menighetsrådet for de neste 4 årene:

Nytt menighetsråd i Bindal sokn

JENS CHRISTIAN  BERG, GULLVEIEN, 7980, TERRÅK

KATRINE BERG-HANSEN, OTERVIKVEIEN, 7982, BINDALSEIDET

RAKEL EMELIE  HELSTAD, SYVEIEN, 7980, TERRÅK

GUDRUN MARIE  FOSSEM, ÅBYGDVEIEN, 7980, TERRÅK

PETTER ARNFINN  BJØRNLI, KALVIKVEIEN, 7982, BINDALSEIDET

TROND VIKAN, HOLMSVEIEN, 7982, BINDALSEIDET

Varamedlemmer:

1 EVA JOHANNE PEDERSEN, HORNELVVEIEN, 7982, BINDALSEIDET

2 ERLING GUNNAR, ALSLIA, 7980, TERRÅK

3 RITA IRENE VIKESTAD, LYSFJORDVEIEN, 7982, BINDALSEIDET

4 MARIA JULIE THOMASSEN, SØRMOVEIEN, 7982, BINDALSEIDET

5 SILJE ELLINOR HELSTAD NILSEN, BANGSTADVEIEN, 7980, TERRÅK

 

I tillegg skal kommunestyre velge sin representant som skal tiltre når det er kirkelig fellesrådssaker som skal behandles.

Menighetsråd med fellesrådsfunksjoner trer i funksjon som menighetsråd 1. november 2019, og i fellesrådsfunksjonene 1. desember i valgåret.

Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen av oktober i valgåret. Konstituerende møte i det nyvalgte kirkelig fellesråd avholdes innen utgangen av november i valgåret. Møtet kalles sammen av lederen av det fratredende rådet med minst 14 dagers varsel. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder.