Vassås kirkes barnekor

Vassås kirkes barnekor har øvelser i Vassås kirke hver tirsdag kl. 16.15 -17.15 (høsten 2019)

Barn fra 5 år (født i 2014) og opp til og med 12 år er hjertelig velkomne

Dette er et gratis kortilbud, der vi synger både religiøse og ikke-religiøse sanger. Øvelsene følger skoleruta.

Det blir spennende med et barnekor med stort aldersspenn 

Her vil de eldste også få egne utfordringer!

Kom på øvelse. Kanskje finner du ut at du vil være med

Vi håper at akkurat DU kommer 

 

Ved spørsmål ta kontakt med

Rakel Emelie Helstad på mobil 97 10 55 01 eller

Linda Heimstad på mobil 477 52 130