Koronavaksinering

 

FHi anbefaler oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

Personer over 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (planlagt oppstart fra ca 15. august i Bindal).

Personer 65-74 år og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. ( Planlagt oppstart ca 1. september i Bindal.)

For personer under 65 uten underliggende risikotilstander, vurderer FHI å gi vaksine på et senere tidspunkt.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 
De som har gjennomgått omikroninfeksjon, kan ta oppfriskningsdose etter minimum tre uker.

Dersom du ønsker en oppfriskningsdose, ta kontakt med Bindal legekontor for avtale. Ring 75032560 eller bruk Pasientsky. 
Du kan også få vaksine på apotek. Dette gjelder særlig personer som ennå ikke har fått andre eller tredje dose.

Du kan bestille time, resepter og sende meldinger til Bindal legekontor gjennom Pasientsky. Bruk denne lenken for å logge inn på pasientportalen:  https://my.pasientsky.no/no/