Informasjon til vaksinerte

Informasjon til deg som har fått vaksine mot covid-19.


Du har i dag blitt vaksinert med vaksinen Comirnaty, den første av to doser.
Vi anbefaler observasjon i 20 minutter etter du har fått vaksinen.

Vanlige bivirkninger:

  • Hodepine
  • Kvalme
  • Tretthet
  • Smerter i muskler og ledd
  • Feber og frysninger
  • Smerter, rødhet og/eller hevelse på injeksjonsstedet

De fleste bivirkningene er milde/moderate

Bivirkningene starter 1 – 3 dager etter vaksinering og er kortvarige

Du kan melde fra om bivirkninger direkte via meldingsskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter . Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerhet ved bruk av dette legemiddelet.

Det kan være vanskelig å skille bivirkninger etter vaksinering fra symptomer på infeksjon med covid-19. Ved feber og sykdomsfølelse skal det tas test for covid-19, og du skal være hjemme til negativt svar og tilbakegang av symptomene.

Ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom du får behandlingstrengende helseproblemer etter vaksinasjon.

Mvh
Trond Iversen
Kommuneoverlege i Bindal