Bindal helsestasjon

NY INFORMASJON OM RUTINER FOR BINDAL HELSESTASJON I FORBINDELSE MED FOREBYGGING AV KORONASMITTE

Oppdatert pr 29. mai 2020


Alle som kommer til helsestasjonen må være friske, dvs. ingen tegn på  sår hals, forkjølelse, hoste, feber osv....
Alle som kommer på helsestasjonen må ha en timeavtale

Befolkningen bes ringe tlf.nr 75 03 25 60 ved spørsmål eller for å avtale time på helsestasjon


Bindal helsestasjon og skolehelsetjeneste gjenopptar tilnærmet normal virksomhet.

All kontakt foretas i henhold til gjeldende smittevernregler.

Følgende endringer gjelder videre:

Barnet/ungdommen bør fortrinnsvis følges av kun en forelder, såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.

Det bør ikke tas med søsken på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være friske.

Hjemmebesøk kan gjennomføres, så sant helsesykepleier og personer som skal besøkes ikke har luftveissymptomer og øvrige smitteverntiltak overholdes.

 

Helsestasjonen avventer inntil videre følgende oppgaver:

- Helsestasjon for ungdom
- Reisevaksinering
- Foreldreveiledning i grupper
- Foreldreforberedende kurs og barselgrupper

29.05.20.

Marianne Ø. Berg-Hansen