Bindal helsestasjon

INFORMASJON OM RUTINER FOR BINDAL HELSESTASJON I FORBINDELSE MED KORONASMITTE

Pr 17. mars

Alle som kommer til helsestasjonen må være friske, dvs. ingen tegn på sår hals, forkjølelse, hoste, feber osv.

Alle som kommer på helsestasjonen må ha en timeavtale.

Befolkningen bes ringe tlf.nr 75032567 /41435679  ved spørsmål eller for å avtale time på helsestasjonen.

 

Helsestasjonen prioriterer for tiden følgende oppgaver:

- Gravide får oppfølging etter avtale med jordmor.

- Oppfølging av nyfødte på helsestasjonen. Vi ber om at søsken ikke følger med på helsestasjonen.

- 6 ukers-kontroll med helsesykepleier og lege gjennomføres etter avtale.

- Gjennomføring av barnevaksineprogrammet, dvs ved 6 uker, 3 mnd, 5 mnd, 12 mnd og 15 mnd.

- Oppfølging av barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.

- Vaksinasjon av utsatte grupper (pneumokokk, influensavaksiner).

- Oppfølging vha telefonkontakt.

 

Helsestasjonen nedprioriterer inntil videre følgende oppgaver:

- Generelle barnekontroller utover vaksinering

- Hjemmebesøk

- Besøk ved barnehager og skoler

- Helsestasjon for ungdom

- Reisevaksinering

- Foreldreveiledning i grupper

- Foreldreforberedende kurs og barselgrupper

 

17.03.20.

Marianne Ø. Berg-Hansen
ledende helsesykepleier