Helse- og omsorgsavdelingen

 

Det er fortsatt klare nasjonale føringer fra helsedirektoratet og folkehelseinstituttet på tiltak som skal opprettholdes, og smittevern må være i fokus i lang tid fremover.

De nasjonale føringene gjelder også for besøk til våre beboere på sykehjem og i bofellesskap.

 

Besøk

Besøkene må avtales i forkant med avdelingen slik at vurderinger kan gjennomføres i henhold til nasjonale retningslinjer. Besøkene må gjennomføres på pasientens rom, i tråd med nasjonale smittevernsanbefalinger og ved besøk føres besøkslogg.

Beboere i bofellesskapene kan ta imot besøk i beboers leilighet eller på egne uteområde. Ved ferdsel i fellesområder må det føres besøksprotokoll, og besøkene avtales da i forkant med avdelingen slik at informasjon om nasjonale smittevernsanbefalinger kan ivaretas.

Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Du kontakter avdelingen slik:

Avdeling

 

Telefon

Bindal sykehjem

 

482 26 259

Helsehjelp i hjemmet (Bofellesskapene og omsorgsboliger for eldre)

 

415 46 716

Miljøtjenesten, Åsaunveien 2

 

979 85 193

Miljøtjenesten, Åsentoppen

 

917 76 322

 

 

 

 

 

Aktivitet som fortsatt er redusert/endret:

  • Alle tjenester er endret for å ivareta nasjonale føringer og smittevernhensyn
  • Ansatte unngår unødig ferdsel mellom avdelinger og bygg i det daglige.
  • Felles sosiale aktiviteter gjennomføres i den enkelte avdeling etter nasjonale føringer og smittevernhensyn.
  • Eldresenter på Bindalseidet driftes redusert som lavterskeltilbud inntil videre.
  • Møtepunkt via IT-løsninger vil bli prioritert fremover

 

 

Heidi Pedersen                                  Anita S. Lund

Leder institusjon                               Leder hjemmetjenester