Helse- og omsorgsavdelingen

 

Vi følger nasjonale føringer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet på tiltak som skal opprettholdes.

 

Besøk

Det er ikke lenger nødvendig å avklare besøk på forhånd. 
Besøkende må likevel ta kontakt og fortsatt fylle ut skjema når de kommer. 
Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Beboere som har fått 2 vaksinedoser kan ha nærkontakt med besøkende som har fått 2 vaksinedoser. Det må gå 1 uke etter 2.vaksinedose før man har nærkontakt. 

Uvaksinerte beboere kan ha nærkontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende. Dette bør være de samme over tid. 

Vi ber om at alle besøkende fortsatt holder 1 meters avstand til ansatte og andre beboere, og at besøkende bruker munnbind. Besøk gjennomføres på beboerens eget rom.  

Dette betyr i praksis at de aller fleste beboere og nære pårørende kan være sammen, og ha fysisk kontakt,​ som før pandemien. Ta kontakt med personalet første gang du kommer på besøk etter 29.04, for å avklare om spesielle forholdsregler må tas hos den du skal besøke. 

 

Ved spørsmål kan du ta direkte kontakt med avdelingen;

Avdeling

 

Telefon

Bindal sykehjem

 

482 26 259

Helsehjelp i hjemmet (Bofellesskapene og omsorgsboliger for eldre)

 

415 46 716

Miljøtjenesten, Åsaunveien 2

 

979 85 193

Miljøtjenesten, Åsentoppen

 

917 76 322

 

 

 

Heidi Pedersen                                   Anita S. Lund

Leder institusjon                                Leder hjemmetjenester