Informasjon til skoler, SFO og barnehager

Oppdatert informasjon per 25.03.2020

 

Barnehage, skole og SFO i Bindal er stengt fra og med 13. mars.
Dette gjelder også Bindal kulturskole og voksenopplæringen.

 

Situasjonen med koronaviruset har ført til konsekvenser både for arbeids- og privatliv. Flere innbyggere og ansatte er i karantene. Skole og barnehager er stengt. Dette skaper utfordringer både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Per i dag er det ikke påvist koronasmitte i vår kommune, men vi forventer at det også kommer hit. Vi står i en krevende tid, men opplever at vi har rimelig god oversikt i egen kommune. Ansatte er fokusert og ønsker å bidra til gode løsninger i en veldig spesiell situasjon. Dette setter vi stor pris på.

 

Omsorgspenger

Dersom du må være hjemme med barn som er 12 år eller yngre på grunn av stengt skole / barnehage, vil du kunne har rett på omsorgspenger (sykt barn). Link for mer informasjon: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

 

Barnepass

 

Barnehage og skole skal opprettholde tilbud til barn av foresatte, dersom begge er kategoriserte å inneha samfunnskritiske funksjoner. Barnepass tilbys kun der hvor begge foreldre er å anse som kritisk personell. Foreldre og foresatte som er tilsatt i samfunnskritiske stillinger og som har behov for tilsyn med barna, tar kontakt med den enkelte barnehage eller skole. Det forutsettes at turnus / arbeidsoversikt leveres barnehage / skole. Barna skal ikke være i barnehage / skole når foreldre / foresatte har fri. Behovet vurderes av barnehage / skole, sammen med oppvekstsjef Siv Anita Myhre.

Det presiseres at det i hovedsak er barn der begge foreldrene faller inn under kategorien samfunnskritiske stillinger som kan få dette tilbudet. Det gjelder derimot også i tilfeller aleneforsørger tilhører en av disse kategoriene eller at den ene av foreldrene jobber offshore, på båt eller på andre måter er nødt til å være lenge borte fra bostedet på grunn av jobb, og dermed ikke har mulighet til å være hjemme med barnet på nåværende tidspunkt. 

Det er en forutsetning for tilbud om barnepass at barnet er frisk og ikke har symptomer på luftveisinfeksjoner og forkjølelse.

Barnehage og skole / SFO vil tilpasse gruppestørrelsen etter nasjonale retningslinjer.

 

Undervisning


Informasjon til elever og foresatte om organisering av undervisning og opplegg for elevene i skolen, gis av den enkelte skole.

 

Hva er viktig når hverdagen tilbringes hjemme uten at det er ferie?


Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

  • Det anbefales å ikke samle flere til leke-treff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte
  • Samvær bør begrenses (få timer)
  • Oppretthold vanlig døgnrytme så langt som mulig
  • Legg dere til vanlig tid og stå opp om morgenen
  • Oppretthold sunne matvaner og vær fysisk aktiv hver dag
  • Vær kreativ og bruk fantasien
  • Følg for øvrig de generelle smitteråd som er gitt