Informasjon om skoler, SFO, barnehager og kulturskole

Bindal barnehage og Terråk skole går over til grønt nivå 1. juni 2021.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

Informasjon om korona (udir.no)

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig.

 

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde