Informasjon om skoler, SFO, barnehager og kulturskole

Bindal barnehage og Terråk skole gikk over til grønt nivå fra 1. juni 2021.
Barn kan sjekkes med hurtigtester hjemme.
Her finner du samtykkeskjema ved vaksinering av unge under 16 år.

Her er to veiledninger for hvordan man skal utføre hurtigtester hjemme:

Hjemmetesting for barnehage og småtrinn  (PDF, 743 kB)
Hjemmetesting for mellomtrinn og ungdomstrinn  (PDF, 697 kB)


Samtykkeskjema for foresatte ved vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år. (PDF, 51 kB)

Egenerklæringsskjema til deg som er tilbudt koronavaksine (PDF, 862 kB)

 

 

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

Informasjon om korona (udir.no)

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig.

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde