Koronavaksine til barn og ungdom

Vi utvider tilbudet av koronavaksine til barn og ungdom 

 

Nå kan barn mellom 12 - 15 år få dose to av koronavaksinen, og barn mellom 5 - 12 år kan få sin første vaksinedose.

Barn og ungdom mellom 12 – 15 år, altså de som er født i 2006 – 2009 + de som er født i 2010 og har fylt 12 år, kan nå vaksineres med dose 2 dersom de og deres foresatte ønsker det. Denne aldersgruppen har frem til nå bare fått tilbud om én vaksinedose. Det må ha gått minst 8 uker siden de fikk dose 1 for at vi kan sette dose 2.

Barn mellom 5 – 11 år, altså de som er født i 2010 – 2016 + de som er født i 2017 og har fylt 5 år, kan vaksineres med en eller to doser dersom deres foresatte ønsker det. 

Gjennomgått infeksjon reduserer behovet 

Hvis barnet allerede har hatt korona vil det redusere behovet for vaksinedoser. Positivt svar på koronatest utført på teststasjonen (PCR-test) regnes som gjennomgått koronainfeksjon, selv om barnet ikke har hatt symptomer.

Barn mellom 12 – 15 år* som både har hatt korona og fått første vaksinedose med minimum 3 ukers intervall mellom hendelsene, anbefales ikke flere vaksinedoser. 

Barn 5-11 år* som har hatt korona regnes for å ha god beskyttelse og anbefales ikke koronavaksine, men de kan få vaksine (barnedose) hvis foresatte ønsker dette.  

Dersom vaksinedoser likevel ønskes, bør det gå 12 uker eller lenger fra de er friske etter koronainfeksjon til barna får koronavaksine, men det  ha gått minst 3 uker.

Det gjelder andre råd for barn med alvorlig grunnsykdom. Du kan lese mer hos FHI. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

Samtykke 

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon av barn ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.  

Du finner samtykkeskjemaet her. https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf   

NB: Samtykkeskjema må tas med til vaksinasjon. Gjelder både ved 1. og 2. gangsvaksinering. Vi kan ikke sette vaksine hvis samtykkeskjemaet ikke er fylt ut. 

 

FHIs vurdering av vaksine til barn

I FHIs vurdering av koronavaksine til barn og ungdom understrekes det at risiko for alvorlig sykdom i disse aldersgruppene er liten, og at behovet for vaksine er begrenset. FHI har derfor ikke gitt en generell anbefaling om vaksinering av barn og unge under 16 år uten alvorlig grunnsykdom, men det er likevel vurdert at det er riktig å tilby vaksine til de som ønsker det. . Her kan du lese mer om vurderingene FHI har gjort.  https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Her er en oversikt over anbefalingene til de ulike aldersgruppene under 18 år. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge  

Du kan også lese en mer dyptgående analyse gjort av FHI her. https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/2022-01-07-svar-pa-oppdrag-58-om-dose-to-til-12-15-aringer.pdf

Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn som er i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.  

 

Dersom du/dere ønsker vaksine til ditt/deres barn, ta kontakt med:

Bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no så avtaler vi nærmere tidspunkt for vaksinering.

 

Mvh

Marit B. Johansen

Ledende helsesykepleier