Legekontoret pr 15. juni 2020

Informasjon om korona   pr 15. juni 2020

- Kommuneoverlege Trond Iversen

Hvem har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved koronasmitte?

Lett økt risiko har de som er mellom 50 og 65 år og har to kroniske sykdommer og friske som er over 65 år. Mye økt risiko har de som er mellom 50 og 66 år og har to eller flere kroniske sykdommer, de som er mellom 66 og 80 år med en kronisk sykdom, friske over 80 år og de som er innlagt på sykehjem.

 

Hvilke kroniske sykdommer gir økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved koronasmitte?

Hjerte/kar sykdom, Sykelig overvekt, Diabetes, Nyresvikt, KOLS, Leversykdom og Kreft.

 

Når det er lite smitte i samfunnet, slik som i Bindal, hvordan skal de med økt risiko leve?

De som har lett økt risiko kan leve som andre, de kan reise, jobbe og gå på arrangementer. De skal være ekstra nøye med å holde avstand til andre, ha god hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme hvis de blir syk uansett årsak. De med mye økt risiko kan omgås sine nærmeste som vanlig, reise og ha sosial kontakt med andre når de og de nærmeste er ekstra nøye med å holde avstand og ha god hånd- og hostehygiene. De bør begrense antallet nærkontakter og unngå steder der mange samles som for eksempel kollektivtrafikk og kjøpesentre. Dersom de er i jobb,

kan tilrettelegging av arbeidsplassen være aktuelt.

 

Hvilke tegn på sykdom skal du være ekstra oppmerksom på?

Koronainfeksjon kan gi mange ulike symptomer og plager. De som du skal være ekstra oppmerksom på er feber, hoste, tung pust, nysing, rennende nese og sår hals. Du skal også reagere på hodepine, slapphet, nedsatt lukte- og smaksans, muskelverk, brystsmerter og magesmerter. I noen få tilfeller kan kvalme, diare og svimmelhet være tegn på infeksjon.

 

Hva gjør du dersom du får slike symptomer og plager?

Isoler deg hjemme umiddelbart. Dersom et eller flere slike symptomer og plager er tilstede i over ett døgn, skal du ta kontakt med fastlegen din, ring eller send SMS til Bindal legekontor. Gå inn på bindallegekontor.no for å sende SMS eller ring til legekontoret på 75032560. Legen vil avtale koronatesting. Testen blir gjennomført 2-5 dager etter debut av symptomer. Testdager i Bindal er mandag, onsdag og fredag mellom klokken 08.30-09.00. Testingen foregår i garasjen utenfor legekontoret.

 

Skal du møte til undersøkelse på Bindal legekontor når du har symptomer og plager?

Nei, dersom du har symptomer og plager som gjør at legen din har alvorlig mistanke om at det foreligger koronasmitte, vil du få tilbud om undersøkelse på CovidPol. Dette er et eget legekontor som er etablert på gamle Bindal lensmannskontor på Terråk. Fastlegen din eller vakthavende lege vil avtale oppmøte på CovidPol direkte med deg ved behov. Når du blir undersøkt på CovidPol, vil legen ha fullt smittevernutstyr på seg.

 

Hvorfor må vi vaske hendene og ha på munnbind når vi er til kontroll ved Bindal legekontor?

Vi har innført en streng rutine med smittevern på Bindal legekontor. Alle pasienter som skal inn på legekontoret må først vaske hendene i såpevann i 1 minutt og deretter ta på et rent munnbind. Det er et eget rom for dette like ved inngangen. Munnbindet skal beholdes på så lenge du er inne på legekontoret. Når du er ferdig på kontoret skal du ta av munnbindet og vaske hendene på anvist sted.

 

Vi gjør dette for at du skal beskytte dine medpasienter på venterommet, medborgere i kommunen og de ansatte på legekontoret. Vi tillater ikke at ledsagere til voksne som klarer seg selv skal sitte på venterommet.

Hvor lenge skal du være hjemme dersom du har symptomer og plager?

Du skal alltid holde deg hjemme i isolasjon til du har vært uten symptomer og plager i minst 24 timer. Dette gjelder selv om prøvesvaret på koronatesten var negativt (altså ikke påvist koronasykdom).

 

Hva gjør du dersom du får en positiv koronatest og har koronasykdom?

Du skal holde deg hjemme i isolasjon og vil bli fulgt opp av din fastlege og kommunens koronateam. Dette vil bli avtalt direkte med den det gjelder.

 

Er det påvist smitte i Bindal kommune?

Vi har per 12/6 testet i alt 157 personer. Det er så langt ikke påvist noen med koronasmitte.

 

Hva kan jeg gjøre for å sørge for at ingen i Bindal kommune blir smittet?

Være nøye og følg de anbefalte reglene for smittevern. Hold avstand, unngår nærkontakt med folk som er syke. Vask hendene ofte og ha gode regler for hoste- og nysehygiene. Når du i løpet av sommeren treffer tilreisende eller reiser ut av kommunen, vær ekstra oppmerksom på smittevern. Dette gjelder også når du reiser kollektivt eller oppholder deg på kjøpesentre eller arrangementer. Dersom du ber i tvil om helsetilstanden din eller føler deg syk, isoler deg hjemme og ta kontakt med Bindal legekontor dersom symptomer og plager varer over ett døgn.

Pr 15. juni 2020

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Så langt er omlag 120 bindalinger testet med tanke på koronainfeksjon. Vi har per 27. april ingen koronasyke i kommunen. Vi håper alle følger de smittevernreglene som våre helsemyndigheter har anbefalt.

Bindal legekontor har vært nødt til å endre noen av sine rutiner i forbindelse med pandemien.

Hovedbudskapet til våre pasienter er at alle med symptomer fra luftvegene (tung pust eller hoste) eller forkjølelsestegn (snue) eventuelt i kombinasjon med feber skal holde seg hjemme (hjemmekarantene) til de er friske, de skal heller ikke gå på jobb så lenge de føler seg syke. Den som er syk må ta telefonisk kontakt med legekontoret for å avtale et tidspunkt der fastlegen ringer tilbake for videre oppfølging. Fastlegen vil eventuelt avtale tidspunkt for testing med tanke på koronainfeksjon.

Bindal legekontor har etablert løsning med videokonsultasjon. De pasienter dette er aktuelt for vil på timekortet få opplysninger om hvordan de logger seg på videokonsultasjonen fra pc, nettbrett eller smarttelefon. De som ikke har slike muligheter vil bli oppringt på ordinær måte.

Dersom vi får et større utbrudd av pandemien i Bindal, vil det bli etablert en såkalt luftveispoliklinikk på ungdomshuset på Årsandøy. En luftveispoliklinikk er et lege-utekontor der pasienter med mistanke om koronainfeksjon vil bli undersøkt og fulgt opp.

Kommuneoverlege Trond Iversen