Legekontoret

Så langt er omlag 120 bindalinger testet med tanke på koronainfeksjon. Vi har per 27. april ingen koronasyke i kommunen. Vi håper alle følger de smittevernreglene som våre helsemyndigheter har anbefalt.

Bindal legekontor har vært nødt til å endre noen av sine rutiner i forbindelse med pandemien.

Hovedbudskapet til våre pasienter er at alle med symptomer fra luftvegene (tung pust eller hoste) eller forkjølelsestegn (snue) eventuelt i kombinasjon med feber skal holde seg hjemme (hjemmekarantene) til de er friske, de skal heller ikke gå på jobb så lenge de føler seg syke. Den som er syk må ta telefonisk kontakt med legekontoret for å avtale et tidspunkt der fastlegen ringer tilbake for videre oppfølging. Fastlegen vil eventuelt avtale tidspunkt for testing med tanke på koronainfeksjon.

Bindal legekontor har etablert løsning med videokonsultasjon. De pasienter dette er aktuelt for vil på timekortet få opplysninger om hvordan de logger seg på videokonsultasjonen fra pc, nettbrett eller smarttelefon. De som ikke har slike muligheter vil bli oppringt på ordinær måte.

Dersom vi får et større utbrudd av pandemien i Bindal, vil det bli etablert en såkalt luftveispoliklinikk på ungdomshuset på Årsandøy. En luftveispoliklinikk er et lege-utekontor der pasienter med mistanke om koronainfeksjon vil bli undersøkt og fulgt opp.

Kommuneoverlege Trond Iversen