NAV

Du kan få tak i saksbehandler ved NAV Nærøysund også mandag og fredag på telefonnummer 458 64 952 når kontoret i Bindal er stengt.

 

Elektronisk søknad om økonomisk sosialhjelp

NAV Nærøysund og NAV Bindal har tatt i bruk elektronisk søknad om økonomisk sosialhjelp. Alle innbyggere i Bindal kan søke om økonomisk sosialhjelp via www.nav.no. Logg inn på «Ditt NAV» med bank-id, fyll ut søknaden, legg ved dokumentasjon og send inn.

Hvis du ikke kan sende søknad digitalt, kan du bruke papirsøknad. Husk at søknaden må sendes til NAV Nærøysund, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, alternativt legges i NAV Nærøysund sin postkasse på rådhuset på Kolvereid.

 

Heretter vil NAV Nærøysund og NAV Bindal benytte elektronisk utsendelse av brev, vedtak og andre dokumenter. Dette betyr at du vil motta slike dokumenter enten i Altinn, Digipost eller eBoks. Du velger selv hvilke av disse alternativene du ønsker å bruke, og du må ha bank-id for å logge inn.

For å motta dokumenter i Digipost eller eBoks, må du registrere deg på www.eboks.no eller www.digipost.no. Alle innbyggere har tilgang til Altinn og trenger ikke å registrere seg.

 

 

 

Om NAV i koronatider

Informasjon til innbyggere i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner:

I forbindelse med at rådhusene på Kolvereid og Rørvik stenges, er det ikke mulig å møte opp på NAV- kontoret. Hvis man har behov for å søke økonomisk sosialhjelp kan man benytte et søknadskjema som er nedlastbart (PDF, 14 kB)

Skjemaet sendes oss i retur på e-post til sangeetha.maria.skarstad@nav.no.
Har man ikke mulighet til å sende e-post, kan man ringe eller sende sms til mobilnummer 452 09 850 eller 458 64 952.

https://www.nav.no/no/lokalt/trondelag/pressemeldinger/svaert-mange-onsker-kontakt--bruk-de-digitale-losningene

 

Lokale kontaktnummer til NAV Nærøysund

Som følge av koronautbruddet har NAV Nærøysund opprettet direktenummer til sitt kontor.

Telefonnummer for henvendelser til NAV stat (arbeidsavklaringsmidler, trygd o.l.):

412 71 628

Telefonnummer for henvendelser til NAV kommune (økonomisk sosialhjelp, bostøtte o.l.):

458 64 952

Når du ringer disse numrene kommer du til første ledige ansatt i NAV Nærøysund

 

Se for øvrig NAV Nærøysunds nettside:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-naeroysund