Om råd og testing

 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler

 • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter
 • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom
 • Reduser antallet nærkontakter

 

Gratis testing og utlevering av selvtester

 • Kommunen gjennomfører koronatester hver mandag, onsdag og fredag mellom kl. 0815-0830
 • Testingen foregår i kommunens testlokale i kraftlagbygget, Terråk sentrum
 • Bestill selvtester eller bestill time for koronatest på Bindal legekontor, telefon 75032560 eller e-post bindal.legekontor@bindal.nhn.no

 

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer

(feber, hoste, sår hals, tap av lukt- og smaksans, nedsatt allmenntilstand)

 ·       Hold deg hjemme
·       Test deg for covid-19

 Når kan du vende tilbake til jobb og skole?

·       Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene dine er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke å holde deg hjemme
·       Når du har testet negativt for covid-19, og har vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden din er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater
·       Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

 

Råd til de som har vært nærkontakt til covid-19 smittet

·       Avstå fra kontakt med andre i en uke
·       Test deg regelmessig med selvtesting for covid-19
·       Dersom du tester positiv på hurtigtest, ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet

Isolering ved smitte

 

 • Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte.
 • Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.
 • Personer som er hjemmeisolerte, kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut forutsatt at de har vært feberfrie i minst 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater.
 • Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.
 • Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing. Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.