Om tannhelse

Gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene


I forbindelse med den pågående covid-19-pandemien stanset Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland all ordinær tannbehandling fra 13. mars for å redusere risiko for smittespredning.

Akuttberedskap er fortsatt opprettholdt på tannklinikkene, og det oppfordres til å kontakte tannhelsetjenesten per telefon ved behov for tannbehandling eller spørsmål, og ikke møte opp personlig på klinikkene.

Den offentlige tannhelsetjenesten er nå i gang med å planlegge og iverksette en gradvis opptrapping av behandling av antatt friske pasienter og følger til enhver tid Helsedirektoratets anbefalinger for smittevern. Ifølge disse anbefalinger bør antatt friske pasienter behandles under forsterket smittevern. Dette krever bruk av smittevernutstyr som f.eks. smittevernfrakk ved mange behandlingsprosedyrer. Det er for tiden prekær mangel på slikt utstyr, og fylkeskommunen jobber nå intenst med å skaffe dette. Så lenge det er begrenset tilgang til smittevernutstyr vil det være svært begrenset behandlingsaktivitet på tannklinikkene, og de mest akutte tilfeller må prioriteres.
Når forsyningssituasjonen har bedret seg vil det være mulig å gradvis trappe opp behandlingsaktiviteten på tannklinikkene og tilby tannbehandling til flere antatt friske pasienter.

Ikke alle pasienter skal møte til time på tannklinikken. I denne forbindelse anbefales det at Den offentlige tannhelsetjenesten bruker digitale løsninger for pasientkontakt, møtevirksomhet, oppfølging av sårbare pasientgrupper, opplæring av pleiepersonell og andre som er i kontakt med pasientene, samt kontakt med ulike tjenester i kommunene.

Den offentlige tannhelsetjenesten oppfordrer til at våre samarbeidspartnere tar kontakt med nærmeste tannklinikk ved behov for oppfølging av våre pasienter. Vi bistår også gjerne med opplæring i oppfølging av brukernes tann- og munnhelse.

Den offentlige tannhelsetjenesten oppfordrer til å gjennomføre enkle tiltak for ivaretakelse av tannhelsen:

  • Puss tenner morgen og kveld med fluortannkrem. Bruk tanntråd/tannstikke/mellomromsbørste for rengjøring mellom tennene.
  • Unngå småspising mellom måltidene.
  • Unngå mye sukker til hverdags.
  • Drikk vann mellom måltidene.

 

Med vennlig hilsen

Klinikkleder Brønnøysund klinikkområde
Tannhelsetjenesten
Nordland fylkeskommune