Om tiltak i helse- og omsorgsavdelingen

Tiltak i helse- og omsorgsavdelingen  

 

Det er igangsatt en normalisering av samfunnet.  Det er fortsatt klare nasjonale føringer fra helsedirektoratet og folkehelseinstituttet på tiltak som skal opprettholdes, og smittevern må være i fokus i lang tid fremover.

 

Besøk og adgangskontroll

Pasienter på Bindal sykehjem kan ta imot besøk av nærmeste familie og nære relasjoner dersom de ønsker dette. Besøkene må avtales i forkant med avdelingen slik at vurderinger kan gjennomføres i henhold til nasjonale retningslinjer. Besøkene må gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernsanbefalinger og ved besøk gjennomføres adgangskontroll.

Beboere i bofellesskapene som ønsker besøk, kan ha dette i beboers leilighet eller på egne uteområde. Besøkene avtales i forkant med avdelingen slik at informasjon om nasjonale smittevernsanbefalinger kan ivaretas og ved besøk gjennomføres adgangskontroll ved ferdsel i fellesområder.

Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Besøk må avtales. Du kontakter avdelingen slik:

Avdeling

 

Telefon

Bindal sykehjem

 

482 26 259

Helsehjelp i hjemmet (Bofellesskapene og omsorgsboliger for eldre)

 

415 46 716

Miljøtjenesten, Åsaunvn 2

 

979 85 193

Miljøtjenesten, Åsentoppen

 

917 76 322

 

 

 

 

 

Aktivitet som fortsatt er redusert/endret:

  • Alle tjenester er endret for å ivareta nasjonale føringer og smittevernhensyn
  • Middag til alle hjemmeboende sveises. Middagsombringing på helg er opphørt. De som må ha bistand vil få det i hjemmet.
  • Hjemmehjelpsaktivitet utføres hver 3. uke.
  • Ansatte unngår ferdsel mellom avdelinger og bygg
  • Felles sosiale aktiviteter er innstilt på sykehjem og i bofellesskap for eldre
  • Jobbaktivitet og voksenopplæring til beboere i miljøtjenesten driftes redusert.
  • Eldresenter på Bindalseidet som lavterskeltilbud (åpent for alle) er stengt. Det åpnes gradvis opp for individuell oppfølging.
  • Felles matservering er opphørt
  • Møtepunkt via IT løsninger vil bli prioritert fremover

 

Heidi Pedersen                                   Anita S Lund

Leder institusjon                                Leder hjemmetjenester