Om tiltak i helse- og omsorgsavdelingen pr 2. juni

Tiltak i helse- og omsorgsavdelingen pr 2.6.2020

 

Det er igangsatt en normalisering av samfunnet.  Det er fortsatt klare nasjonale føringer fra helsedirektoratet og folkehelseinstituttet på tiltak som skal opprettholdes, og smittevern må være i fokus i lang tid fremover.

 

Besøk og adgangskontroll

Pasienter på Bindal sykehjem kan ta imot besøk av nærmeste familie og nære relasjoner dersom de ønsker dette. Besøkene må avtales i forkant med avdelingsleder slik at vurderinger kan gjennomføres i henhold til nasjonale retningslinjer. Besøkene må gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernsanbefalinger og ved besøk gjennomføres adgangskontroll.

Beboere i bofellesskapene som ønsker besøk, kan ha dette i beboers leilighet eller på egne uteområde. Besøkene avtales i forkant med avdelingsleder slik at informasjon om nasjonale smittevernsanbefalinger kan ivaretas og ved besøk gjennomføres adgangskontroll ved ferdsel i fellesområder.

Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Besøk må avtales. Du kontakter avdelingsleder slik:

Rolle

Navn

Telefon

Avdelingsleder Bindal sykehjem

Wenke Ryan

482 32 486

Avdelingsleder Helsehjelp i hjemmet

Maria Myrvang

482 20 879

Avdelingsleder i Miljøtjenesten

Silje Nilsen

479 07 387

Avdelingsleder Gamle gårdsvei

Elin Busch

908 24 595

 

 

Aktivitet som fortsatt er redusert/endret:

  • Alle tjenester er endret for å ivareta nasjonale føringer og smittevernhensyn
  • Middag til alle hjemmeboende sveises. Middagsombringing på helg er opphørt. De som må ha bistand vil få det i hjemmet.
  • Hjemmehjelpsaktivitet utføres hver 3. uke.
  • Ansatte unngår ferdsel mellom avdelinger og bygg
  • Felles sosiale aktiviteter er innstilt på sykehjem og i bofellesskap for eldre
  • Jobbaktivitet og voksenopplæring til beboere i miljøtjenesten driftes redusert.
  • Eldresenter på Bindalseidet som lavterskeltilbud (åpent for alle) er stengt. Det åpnes gradvis opp for individuell oppfølging.
  • Felles matservering er opphørt
  • Møtepunkt via IT-løsninger vil bli prioritert fremover

 

Heidi Pedersen                                  Anita S Lund

Leder institusjon                               Leder hjemmetjenester