Om tiltak i helse- og omsorgsavdelingen

Tiltak i helse- og omsorgsavdelingen fra 16. mars 2020;

 

Besøksstans

Det er innført besøksstans ved Bindal sykehjem og bofellesskapene i Bindal.

Helse- og omsorgsadministrasjonen med koordinerende enhet er i likhet med rådhuset stengt for besøk. Kontakttelefon er 75032500.

Ansatte reduserer ferdsel til et minimum mellom bofellesskap og institusjon.

 «For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.  Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.» (Helsedirektoratet)

Det kan søkes dispensasjon i spesielle tilfeller.

Dersom du har spørsmål, kan du ringe følgende nummer:

Wenke Ryan        tlf 482 32 486 (sykehjem)

Maria Myrvang    tlf 482 20 879 (hjemmetjenesten)

Silje Nilsen           tlf 479 07 387 (miljøtjenesten)

 

Kjøreregler innleggelse sykehjem og tilleggstjenester hjemmetjeneste:

 • Hovedregel er at pasienter gis nødvendig helsehjelp i eget hjem.
 • Streng vurdering av hvem som får tildelt opphold på sykehjem. Dette for å ivareta de svakeste pasientene. All innleggelse skjer i dialog med Wenke Ryan, tlf 48232486.
 • Alle nye hjemmetjenester skjer i dialog med Maria Myrvang, tlf 48220879.

 

Aktivitet som legges ned fram til 30. april:

Hensikten er å ivareta liv og helse, samt beskytte og ivareta de svakeste i samfunnet. Det er Koordinerende enhet og ledelse som gjør individuelle vurderinger av hvilke tjenester som legges ned og opprettholdes i denne perioden. I de tilfellene pasienter, pårørende eller ansatte opplever en feil vurdering skal dette besvares av Heidi Pedersen tlf  48224778 eller Anita S Lund, tlf 48213845.

 • Sosiale aktiviteter innstilles på sykehjem og  i bofellesskap for eldre
 • Eldresenter på Bindalseidet stenges
 • Jobbaktivitet og voksenopplæring til beboere i miljøtjenesten legges ned
 • Opphør av felles matservering (det må være avstand mer enn 1 meter mellom og ikke flere enn 6 inkl personalet)
 • Middagsombringing på helg opphører. De som må ha bistand vil få det i hjemmet.
 • All utleie av våre lokaler til private arrangement
 • Alle personalmøter og fagdager avlyses i perioden
 • Andakter/gudstjenester avlyses
 • Seniorshop avlyses.

 

Aktivitet som reduseres fram til 30.april:

 • Middag til alle hjemmeboende sveises
 • Går over fra varm til kald lunsj
 • Legevisitt gjennomføres via telefon
 • Hjemmetjenester reduserer besøk til hjemmeboende, men vi vil sikre forsvarlige tjenester (hjemmetjenester er hjemmesykepleie, ergoterapi, fysioterapi, kreftsykepleie, dagaktivitet hjemmeboende demente, demenskoordinator)
 • Hjemmehjelpsaktivitet og praktisk bistand reduseres, og ivaretas i de hjemmene det har konsekvenser opp mot helse.
 • Saksbehandling reduseres til å ta imot henvendelser og iverksette helt nødvendig helsehjelp
 • Tjenester til sykehjemsbeboere reduseres, men vi vil sikre forsvarlige tjenester
 • Ansatte reduserer ferdsel mellom bofellesskap og institusjon
 • Søknader og utkjøring av hjelpemidler begrenses til det helt nødvendige

Basale smittevernregler utover håndvask og spriting og bruk av arbeidetøy:

 • Ikke bruk ringer, klokker, smykker
 • Unngå nærkontakt med kolleger (minst 2 meters avstand)
 • Spriting/plastdekke av tastatur, telefon ved vaktskifte eller personalskifte
 • Det samme gjelder private telefoner som brukes i arbeidstiden

Vaksinasjon:

 • Den som ikke har tatt influensavaksine oppfordres sterkt til å gjøre dette. Ta kontakt med helsestasjonen og avtal tid. Telefon nr: 75032567

Fordeling av personale:

 • Vi prøver å begrense flyt mellom avdelinger der det er mulig. Ansatte som flyttes må påregne vaktbytter og –forskyving, samt at frivillig bytte også er mulig. Det gis anledning til å øke timebanken for ansatte. Avtal med nærmeste leder.
 • Rønnaug Helstad – hjemmesykepleien
 • Marita Kveinsjø, Robin Hamnes – Åsentoppen
 • Marie Kveinå – Åsaunvn 2
 • Kirsten Pedersen – Bindal sykehjem
 • Flere med to arbeidssteder ? Ta kontakt med nærmeste leder

Oppgaver andre enn helsepersonell kan utføre:

Det arbeides med å få på plass personell som kan utføre disse oppgavene.

 • Kjøre ut middag
 • Servere mat, fylle opp varelager hos de med fullkost
 • Bringing av søppel og skittentøy/smittetøy på helg
 • Oppvask, matservering
 • Rengjøring av kontaktpunkt
 • Telefonkontakt med hjemmeboende som er i karantene/isolert
 • Vaskeritjenester

Hjemmekontor/Telefon:

 • Hovedregel er kontakt pr epost og/eller telefon for ALLE
 • Minst mulig trafikk mellom kontorer og avdelinger
 • For de som strengt tatt ikke må være på jobb for å kunne utøve sitt virke, så avvikles arbeidet fra hjemmekontor etter avtale med Anita/Heidi
 • Ledere er tilgjengelig på epost og telefon 24/7
 • Veronika Otervik (hjemmekontor)
 • Silje Helstad Nilsen (hjemmekontor)
 • Maria Myrvang (vurderer selv enkeltdager)
 • Wenke Ryan (har ikke hjemmekontor)
 • Anita S. Lund (vurderer selv enkeltdager)
 • Heidi Pedersen (vurderer selv enkeltdager)

Anita S Lund/Heidi Pedersen

 

 

 

 

Besøksstans

Det er fra 15. mars innført besøksstans ved Bindal sykehjem og bofellesskapet.

 

Tiltak i helse- og omsorgsavdelingen i Bindal kommune; fra 13.3.2020;

«For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.  Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.» (Helsedirektoratet)

Dersom du har spørsmål, kan du ringe følgende nummer:

Wenke Ryan        tlf 482 32 486 (sykehjem)

Maria Myrvang    tlf 482 20 879 (hjemmetjenesten)

Silje Nilsen           tlf 479 07 387 (miljøtjenesten)

 

 

-  Besøksrestriksjon i sykehjem og omsorgsboliger med bemanning
-  Besøkslogg føres.  Besøkende må oppholde seg på pasient/beboers rom og ikke ferdsel ellers i lokalet.

-  Oppfordre til god håndhygiene

 

Aktiviteter som legges ned fram til 30.april (foreløpig):

- Sosiale aktiviteter innstilles på sykehjem og i bofellesskap for eldre.

- Eldresenter på Bindalseidet stenges.

- Jobbaktivitet og voksenopplæring til beboere i miljøtjenesten legges ned.

- Opphør av felles matservering (Det må være avstand mer enn 1 meter mellom personer og ikke flere enn 6 inkludert personalet.)

-  Middagsombringing på helg opphører. De som må ha bistand vil få det i hjemmet.

-  All utleie av våre lokaler til private arrangement.

-  Alle personalmøter og fagdager avlyses i perioden.

-  Andakter/gudstjenester avlyses.

Seniorshop avlyses.

 

Aktiviteter som reduseres fram til 30.april (foreløpig):

- Middag til alle hjemmeboende sveises.

- Vi går over fra varm til kald lunsj.

- Legevisitt gjennomføres via telefon.

- Hjemmetjenester reduserer besøk til hjemmeboende, men vi vil sikre forsvarlige tjenester.

(hjemmetjenester er hjemmesykepleie, ergoterapi, fysioterapi, kreftsykepleie, dagaktivitet for hjemmeboende demente, demenskoordinator)

- Hjemmehjelpsaktivitet og praktisk bistand reduseres, og ivaretas i de hjemmene det har konsekvenser opp mot helse.

- Saksbehandling reduseres til å ta imot henvendelser og iverksette helt nødvendig helsehjelp.

- Tjenester til sykehjemsbeboere reduseres, men vi vil sikre forsvarlige tjenester.

- Ansatte reduserer ferdsel mellom bofellesskap og institusjon.