Om utenlandske turister

Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet.

Datert 12. juni

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å, via Fylkesmennene, forberede kommunene på at det fra 15. juni 2020 blir åpnet for reisende fra spesifikke land og områder i Norden jamfør Covid-forskriften § 5a (ny bestemmelse som trer i kraft 15. juni).

Fra 15. juni omfatter disse landene og områdene Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland, Åland og Gotland i Sverige. Personer som er bosatt i disse områdene eller landene, blir fritatt fra karanteneplikt. Turister som er bosatt i andre områder i Sverige eller andre land enn de ovennevnte, skal i 10 dagers karantene.

Beslutningen innebærer at smittepresset i Norge kan øke, særlig i turistkommuner. Det er viktig at kommunene planlegger for denne situasjonen og sikrer tilstrekkelig beredskap også i ferietiden .

Helsedirektoratet ber Fylkesmennene så raskt som mulig kontakte landets kommuner og informere om regjeringens vedtak. Kommunene bør oppdatere sine planer slik at de er forberedt på og har tilstrekkelig kapasitet til å foreta testing, smitteoppsporing, karantene og isolasjon. Det skal drives smitteoppsporing av alle bekreftede tilfeller med covid-19, jamfør smittevernloven § 3-6.

Kommuner med mange ferieturister, bør spesielt planlegge for tilstrekkelig kapasitet til å ta seg av både norske og utenlandske ferieturister som oppholder seg i kommunen. Kommunene bør etablere et godt samarbeid med politiet dersom det kommer turister fra land eller områder som har karanteneplikt eller som er omfattet av innreiseforbud etter forskriften om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen.


Vennlig hilsen
Svein Lie e.f. fagdirektør

Jon Hilmar Iversen
konsulent

 

Helsedirektoratet