Ønsker du koronatest i Bindal?

 

Ring til Bindal legekontor på 75032560 for bestilling av test.

Når du har avtalt test får du SMS med opplysning om tidspunkt for koronatest.

Vi tar både hurtigtest (antigentest) og PCR test.

Vi har faste testdager i Kraftlagbygget i Terråk sentrum på mandager, onsdager og fredager mellom kl 08-09.

Svar på hurtigtesten får du etter to timer fra Bindal legekontor.

Svar på PCR testen kommer fra laboratoriet etter to dager.

Du finner også testsvarene dine på helsenorge.no og i koronasertifikatet ditt.

 

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer

(feber, hoste, sår hals, tap av lukt- og smaksans, nedsatt allmenntilstand)

 • Hold deg hjemme
 • Test deg for covid-19
 • Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne

Når kan du vende tilbake til jobb og skole?

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke å holde deg hjemme.

Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring, eller samme dag som testen tas, dersom indikasjon for testing var milde og symptomene vage.

Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

 

 

Råd til nærkontakter

 

 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.
 • Dersom du ikke utsettes for videre eksponering, kan du i stedet for å avstå fra kontakt med andre, velge å teste deg regelmessig. Det kan enten skje ved:

          1. Daglig selvtesting i 7 dager
          2. PCR-test annenhver dag i 7 dager

 

Isolering ved smitte

 • Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte.
 • Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.
 • Personer som er hjemmeisolerte, kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut forutsatt at de har vært feberfrie i minst 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater.
 • Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.
 • Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing. Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.