Stengt rådhus inntil videre

Bindal rådhus holdes stengt fra 29. mars inntil videre.

Tiltak i Bindal kommune og nasjonalt i forbindelse med koronasituasjonen, april 2021

 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, skal nasjonale smitteverntiltak følges.

Bindal kommune følger de nasjonale tiltakene. Du kan lese om de nyeste nasjonale tiltakene her.

 

Bindal rådhus er stengt fra 29. mars inntil videre.

 

For å få kontakt med saksbehandler i kommunen kan du ringe sentralbordet tlf 75 03 25 00 eller direkte til saksbehandler. Du kan også sende e-post til postmottak@bindal.kommune.no.

 

Tannlegekontoret gjennomfører timeavtaler som vanlig. Du blir møtt i ytterdøra til avtalt time. 

 

Koronatesting i Bindal. Praksis fra 29.03.21 etter Covid-19 forskriften

 1. Vi anbefaler koronatest der du oppholder deg før du planlegger reise til Bindal.
 2. Ønsker du koronatest i Bindal?
  1. Send e-post til trond.iversen@bindal.kommune.no med opplysning om navn, fødselsdato og mobilnummer.
  2. Dersom du ikke kan sende e-post, ring til Bindal legekontor på 75032560
  3. Når du har avtalt test får du SMS fra Bindal legekontor med opplysning om tidspunkt for koronatest.
  4. Vi har faste testdager i Kraftlagbygget Terråk sentrum på mandager, onsdager og fredager fra klokken 08:30.
  5. Svar på koronatesten finner du på helsenorge.no. Du vil også få SMS svar på testen din fra kommuneoverlegen i Bindal.
 3. Hva gjør du i ventetiden fram til du har fått tatt test og før du har fått svar på koronatesten?
  1. Fra dagen du ber om å få utført koronatest må du gå i smittekarantene. Smittekarantene betyr at du må unngå sosial kontakt med alle andre enn de i din nærmeste familie. Familien din er ikke i smittekarantene.
  2. Smittekarantenen gjelder fram til endelig testsvar fra laboratoriet foreligger.
 4. Hva skjer dersom koronatesten er negativ?
  1. Smittekarantenen din oppheves.
 5. Hva skjer dersom koronatesten er positiv?
  1. Du må gå i 10 dagers isolasjon sammen med familien din.
  2. Familiemedlemmene dine må testes.
  3. Etter 10 dager oppheves isolasjonen.
  4. Selv om isolasjonstiden er avsluttet kan du ikke gå på skole eller jobb før du føler deg frisk.
  5. Ta kontakt med fastlegen din for oppfølging i isolasjonstiden.
 6. Hva skjer dersom du har vært i nærkontakt med kjent koronasmittet?
  1. Du og din familie skal så snart som mulig gjennomføre koronatester.
  2. Du skal gå i smittekarantene straks du har fått opplysninger om at du er definert som nærkontakt, varigheten på karantenen er alltid 10 dager uavhengig av om du får negativt testresultat mens du er i smittekarantene.
  3. Alle i din familie skal samtidig gå i ventekarantene fram til testresultat fra alle i din familie foreligger.
  4. Ventekarantene for familien betyr at de skal unngå sosial kontakt med alle andre enn de i sin nærmeste familie.
  5. Dersom du som nærkontakt tester positivt defineres alle i din familie som nærkontakter til deg og de må da gå inn i 10 dagers smittekarantene selv om de tester negativt på sine tester.
  6. Dersom du som definert nærkontakt tester negativt og alle dine familiemedlemmer samtidig også tester negativt, oppheves ventekarantenen for dine familiemedlemmer. Du må uansett som definert nærkontakt gjennomføre alle 10 dagene i smittekarantene.