Testing/Bindal legekontor

Koronatesting i Bindal. Praksis fra 29.03.21 etter Covid-19 forskriften

 1. Vi anbefaler koronatest der du oppholder deg før du planlegger reise til Bindal
 2. Ønsker du koronatest i Bindal?
  1. Send epost til trond.iversen@bindal.kommune.no med opplysning om navn, fødselsdato og mobilnummer.
  2. Dersom du ikke kan sende epost, ring til Bindal legekontor på 75032560
  3. Når du har avtalt test får du SMS fra Bindal legekontor med opplysning om tidspunkt for koronatest.
  4. Vi har faste testdager i Kraftlagsbygget i Terråk sentrum på mandager, onsdager og fredager fra klokken 08:30.
  5. Svar på koronatesten finner du på helsenorge.no. Du vil også få SMS svar på testen din fra kommuneoverlegen i Bindal.
 3. Hva gjør du i ventetiden fram til du har fått tatt test og før du har fått svar på koronatesten?
  1. Fra dagen du ber om å få utført koronatest må du gå i smittekarantene. Smittekarantene betyr at du må unngå sosial kontakt med alle andre enn de i din nærmeste familie. Familien din er ikke i smittekarantene.
  2. Smittekarantenen gjelder fram til endelig testsvar fra laboratoriet foreligger.
 4. Hva skjer dersom koronatesten er negativ?
  1. Smittekarantenen din oppheves.
 5. Hva skjer dersom koronatesten er positiv?
  1. Du må gå i 10 dagers isolasjon sammen med familien din.
  2. Familiemedlemmene dine må testes.
  3. Etter 10 dager oppheves isolasjonen.
  4. Selv om isolasjonstiden er avsluttet kan du ikke gå på skole eller jobb før du føler deg frisk.
  5. Ta kontakt med fastlegen din for oppfølging i isolasjonstiden.
 6. Hva skjer dersom du har vært i nærkontakt med kjent koronasmittet?
  1. Du og din familie skal så snart som mulig gjennomføre koronatester.
  2. Du skal gå i smittekarantene straks du har fått opplysninger om at du er definert som nærkontakt, varigheten på karantenen er alltid 10 dager uavhengig av om du får negativt testresultat mens du er i smittekarantene.
  3. Alle i din familie skal samtidig gå i ventekarantene fram til testresultat fra alle i din familie foreligger.
  4. Ventekarantene for familien betyr at de skal unngå sosial kontakt med alle andre enn de i sin nærmeste familie.
  5. Dersom du som nærkontakt tester positivt defineres alle i din familie som nærkontakter til deg og de må da gå inn i 10 dagers smittekarantene selv om de tester negativt på sine tester.
  6. Dersom du som definert nærkontakt tester negativt og alle dine familiemedlemmer samtidig også tester negativt, oppheves ventekarantenen for dine familiemedlemmer. Du må uansett som definert nærkontakt gjennomføre alle 10 dagene i smittekarantene.

 

Er du usikker på hvilke råd og tiltak som gjelder for deg? Ta koronasjekk på nett. Ta testen her 

Når bør du teste deg?

•Om du får nyoppstått luftveissymptom eller feber

•Hvis du opplever sår hals som øker på med rennende nese, øreverk og etter hvert hoste, er det en øvre luftveisinfeksjon som er nyoppstått

•Hvis du våkner opp litt kremtete i halsen trenger ikke det bety at det er en nyoppstått luftveisinfeksjon

•Da kan det være lurt å se an et par dager om det går over, eller om det er tegn på at man begynner å bli syk som gjør at du skal testes

Gjør en egen risikovurdering ved nyoppstått luftveissymptom

•Hvis du bor i Bindal, og du ikke har reist og bare vært sammen med familien og naboer, er det mulig å se det litt an et par dager før du beslutter å teste deg 

•Hvis du nettopp er kommet hjem fra utlandet, eller har vært i Norge i et område med mye smitte, skal du testes

Når skal barn testes?

•Hvis man har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme. Det å holde barnet hjemme ved sykdom er en hovedregel. Hvis barnet er sykt mer enn et par dager, bør det testes

•Vi ønsker ikke å få vanlig forkjølelse inn i barnehagene

Hva menes med nødvendig testing?

•Økt testingen gjør at det blir fanget opp flere tilfeller

•Det er veldig mange som testes som ikke har koronavirus, men det er nødvendig å teste mange hvis vi skal fange opp de få som faktisk er syke

•Vi ønsker ikke at folk uten symptomer skal teste seg bare fordi de er bekymret. Det bør være knyttet til luftveissymptomer eller om det er nærkontakt i forbindelse med smittesporing

 

Test deg!

•Du skal ikke være redd for å teste deg for koronavirus

•Du skal ikke ha skyldfølelse verken for å belaste systemet fordi du tester deg, eller fordi du har blitt forkjølet

•Testingen er med på å fange opp de som faktisk har infeksjon, og slik begrense utbrudd

 

Informasjon om Covid-19 sykdom

Hvem har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom?

Lett økt risiko har de som er mellom 50 og 65 år og har to kroniske sykdommer og friske som er over 65 år. Mye økt risiko har de som er mellom 50 og 66 år og har to eller flere kroniske sykdommer, de som er mellom 66 og 80 år med en kronisk sykdom, friske over 80 år og de som er innlagt på sykehjem.

 

Hvilke kroniske sykdommer gir økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved koronasmitte?

Hjerte/kar sykdom, Sykelig overvekt, Diabetes, Nyresvikt, KOLS, Leversykdom og Kreft.

 

Når det er lite smitte i samfunnet, slik som i Bindal, hvordan skal de med økt risiko leve?

De som har lett økt risiko kan leve som andre, de kan reise, jobbe og gå på arrangementer. De skal være ekstra nøye med å holde avstand til andre, ha god hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme hvis de blir syk uansett årsak. De med mye økt risiko kan omgås sine nærmeste som vanlig, reise og ha sosial kontakt med andre når de og de nærmeste er ekstra nøye med å holde avstand og ha god hånd- og hostehygiene. De bør begrense antallet nærkontakter og unngå steder der mange samles som for eksempel kollektivtrafikk og kjøpesentre. Dersom de er i jobb kan tilrettelegging av arbeidsplassen være aktuelt.

 

Hvilke tegn på sykdom skal du være ekstra oppmerksom på?

Koronainfeksjon kan gi mange ulike symptomer og plager. De som du skal være ekstra oppmerksom på er feber, hoste, tung pust, nysing, rennende nese og sår hals. Du skal også reagere på hodepine, slapphet, nedsatt lukte- og smaksans, muskelverk, brystsmerter og magesmerter. I noen få tilfeller kan kvalme, diare og svimmelhet være tegn på infeksjon.

 

Hva gjør du dersom du får slike symptomer og plager?

Isoler deg hjemme umiddelbart. Dersom et eller flere slike symptomer og plager er til stede i over ett døgn, skal du ta kontakt med fastlegen din, ring Bindal legekontor på 75032560 eller send SMS til bindallegekontor.no. Legen vil avtale koronatesting. Testen blir gjennomført 2-5 dager etter debut av symptomer. Testdager i Bindal er mandag, onsdag og fredag mellom klokken 08.30-09.00. Testingen foregår i garasjen utenfor legekontoret.

 

Skal du møte til undersøkelse på Bindal legekontor når du har symptomer og plager?

Nei, dersom du har symptomer og plager som gjør at legen din har alvorlig mistanke om at det foreligger koronasmitte skal du ikke møte på Bindal legekontor for undersøkelse før det foreligger et negativt testresultat. Dersom det dreier seg om alvorlig sykdom vil legen avtale nærmere hvordan sikker undersøkelse med smittevernutstyr kan gjennomføres.

 

Hvorfor må vi vaske hendene og ha på munnbind når vi er til kontroll ved Bindal legekontor?

Vi har innført en streng rutine med smittevern på Bindal legekontor. Alle pasienter som skal inn på legekontoret må først vaske hendene i såpevann i 1 minutt og deretter ta på et rent munnbind. Det er et eget rom for dette like ved inngangen. Munnbindet skal beholdes på så lenge du er inne på legekontoret. Når du er ferdig på kontoret skal du ta av munnbindet og vaske hendene på anvist sted. Vi gjør dette for at du skal beskytte dine medpasienter på venterommet, medborgere i kommunen og de ansatte på legekontoret. Vi tillater ikke at ledsagere til voksne som klarer seg selv skal sitte på venterommet.

 

Hvor lenge skal du være hjemme dersom du har symptomer og plager?

Du skal alltid holde deg hjemme til du har vært uten luftveissymptomer og plager i minst 24 timer. Dette gjelder selv om prøvesvaret på koronatesten var negativt (altså ikke påvist koronasykdom).

 

Hva gjør du dersom du får en positiv koronatest og har koronasykdom?

Du skal holde deg hjemme i isolasjon og vil bli fulgt opp av din fastlege og kommunens koronateam. Dette vil bli avtalt direkte med den det gjelder.

 

Er det påvist smitte i Bindal kommune?

Det er ikke påvist noen med koronasmitte i kommunen per 231120.

 

Hva kan jeg gjøre for å sørge for at ingen i Bindal kommune blir smittet?

Være nøye og følg de anbefalte reglene for smittevern. Hold avstand, unngår nærkontakt med folk som er syke. Vask hendene ofte og ha gode regler for hoste- og nysehygiene. Når du treffer tilreisende eller reiser ut av kommunen, vær ekstra oppmerksom på smittevern. Dette gjelder også når du reiser kollektivt eller oppholder deg på kjøpesentre eller arrangementer. Dersom du er i tvil om helsetilstanden din eller føler deg syk, isoler deg hjemme og ta kontakt med Bindal legekontor dersom symptomer og plager varer over to døgn.

 

 

Filmer med kommuneoverlegen:

 

 

Intervju med Trond Iversen kommuneoverlege i Bindal om korona 2020