Testing erstatter smittekarantene for personer under 18 år

Fra 16.08.21 er nærkontakter under 18 år unntatt fra smittekarantene dersom de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen. Unntaket gjelder bare dersom det gjennomføres testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen.

Testing erstatter smittekarantene for personer under 18 år

Fra 16.08.21 er nærkontakter under 18 år unntatt fra smittekarantene dersom de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen. Unntaket gjelder bare dersom det gjennomføres testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen.

Målet med ordningen er å redusere bruken av karantene blant barn og unge og redusere skolefravær. Dersom noen i samme barnehage eller i samme klasse tester positivt trenger altså ikke de andre barna og elevene å være i smittekarantene dersom de tester seg.

Testing er frivillig. Nærkontakter som ikke ønsker å ta test må imidlertid være i smittekarantene i 10 dager.

Testing som erstatning for smittekarantene gjøres med selvtesting. Testingen skal utføres hjemme. Testen skal tas på morgenen før du går på skolen eller i barnehagen. Større barn og ungdommer vil kunne gjøre dette selv, mens mindre barn trenger hjelp av foreldrene.

Rana kommune har laget en instruksjonsvideo for selvtesting

Det presiseres at hurtigtestene kun skal brukes dersom det er påvist smitte i samme klasse eller barnehage. Du skal ikke bruke testene uten at du har fått beskjed om det fra smitteoppsporingsteamet. Har du symptomer uten at du er definert som nærkontakt av smittesporingsteamet, skal du fortsatt bestille deg time på kommunal testklinikk og testes der.

Man kan ikke og skal ikke bruke testene for å teste seg ut av innreisekarantene.

Retningslinjer for elever på ungdomsskole og videregående skole (3 tester):

  • Dersom du er nærkontakt skal du ta første hurtigtest så raskt som mulig (dag 1). Dersom testen er negativ har du unntak fra smittekarantene og kan gå på skolen.
  • Du skal ta ny test på dag 3 og dag 5. Ved fortsatt negative testsvar har du unntak fra smittekarantene.

Retningslinjer for barn i barnehage og barneskole (2 tester):

  • Dersom du er nærkontakt skal du ta første hurtigtest så raskt som mulig (dag 1). Dersom testen er negativ har du unntak fra smittekarantene og kan gå på skolen eller i barnehage.
  • Du skal ta en ny test på dag 3, 4 eller 5 (valgfri dag). Dersom du tester negativt er du fritatt fra smittekarantene.

Noen kjøreregler:

  • Hurtigtestene er medisinsk utstyr og ikke en leke
  • Hurtigtestene skal kun brukes av personer under 18 år og bare dersom du har fått beskjed om at du er nærkontakt. Denne beskjeden gis av smitteoppsporingsteamet.
  • Hurtigtestene skal ikke brukes som erstatning for testing på luftveisklinikken dersom du har symptomer. Har du symptomer skal du som tidligere bestille deg time på kommunal testklinikk og få utført PCR test der. I tilfeller der det ikke er mulig å ta testen på kommunal testklinikk kan du utføre selvtesting med hurtigtest.
  • Ha alltid det antallet hurtigtester tilgjengelig som er nødvendig for å følge testretningslinjene. 

Skolene og barnehagene vil ha en liten lagerbeholdning med hurtigtester. Dersom du har brukt av hurtigtestene i pakken, må du be om å få nye fra skolen eller barnehagen.