Tilgang på hurtigtester


Bindal og resten av Norge er nå over i en ny fase i koronapandemien, dette vil påvirke alle våre innbyggere og tjenester. Testing og rapportering vil fremover i stor grad falle på innbyggerne, og innebære mindre involvering fra kommunens helsetjeneste. I den forbindelse blir det utlevert hurtigtester ved flere knutepunkt, slik at de skal være lett tilgjengelig for de aller fleste.

Disse hurtigtestene kan dere få utlevert ved:

   Coop marked Terråk, Coop marked Bindalseidet, og ved Joker Bogen.

Det er viktig at dere ikke henter disse testene uten reelt behov, de skal kun benyttes hvis du eller noen av dine nærmeste føler dere syke.

Det er også viktig at dere rapporterer positive hurtigtester til kommunen, slik at vi får fortløpende oversikt over smittesituasjon i kommunen.

Eksempel: Man føler seg syk, og henter da en hurtigtest som man tar når man kommer hjem. Hvis du får positiv test, må dun følge FHI sine nasjonale føringer på isolasjon og karantene samt melde dette til kommunen. De som har testet positivt også varsle sine nærkontakter, slik at de vet at man kan være smittet.
 

Send e-post til bindal.legekontor@bindal.nhn.no eller ring 75032560 for å gi opplysninger om navn, fødselsdato, tidspunkt for positiv selvtest og koronavaksinestatus slik at opplysningene blir registrert i din legejournal ved Bindal legekontor.