Utleie av kommunale lokaler

Bindal kommune åpnet hallene fra 20.01.21 for barn og unge under 20 år.
Bindal kommune åpnet hallene for kor og korps fra 25.02.21. 
Bassengene åpnes for folkebading for barn og unge opp til 20 år fra uke 10 (etter vinterferien).
Kommunale lokaler åpnes foreløpig ikke for utleie til arrangementer og møter for voksne.
 

Bindal kommune viderefører inntil videre stansen i utleie av kommunale lokaler i Bindal kommune til arrangement.

Det åpnes opp for trening og konkurranser for barn og unge under 20 i egen kommune i de to hallene i Bindal, slik de nasjonale rådene tillater.

Bassengene åpnes for folkebading for barn og unge opp til 20 år fra uke 10 (etter vinterferien). Voksne kan ledsage barn i bassenget, når det er nødvendig.

De nasjonale retningslinjer anbefaler at voksne ikke trener innendørs.

Leietakere må forholde seg til nasjonale smittevernråd, og er ansvarlige for dette.

Regjeringen sier den 19. februar:Idrettsarrangementer for barn og unge
Deltakelse i fritidsaktiviteter har stor betydning for barn og unge. Konkurranser er også en viktig motivasjonsfaktor for barn og unge som driver idrett. Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Nå åpnes det også opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha  inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i konkurransen være fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel ski, kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen eller regionen.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
  • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Se smittevernveileder på Norges Idrettsforbunds nettsider og Helsedirektoratets smitteveileder for idrett.

Se Folkehelseinstituttets veileder for arrangement, samlinger og aktiviteter og råd for organiserte aktiviteter