Utleie av kommunale lokaler

 

Fra 1. november ble det igjen bli mulig å leie kommunale lokaler for møter og arrangementer. Det vil si at Bindalshallen, hallen ved Bindalseidet skole og møterom i disse byggene, og i tillegg på Kjella skole, kan leies av lag og foreninger til møter og arrangement. Det blir også adgang til å leie kjøkken.  Vi leier ikke ut til privatpersoner.

Fra 1. november ble det også åpnet for trening for voksne i begge hallene.
Ved håndballkamper og andre konkurranser kan garderober og dusjer brukes.


Se smittevernveileder på Norges Idrettsforbunds nettsider og Helsedirektoratets smitteveileder for idrett.

Se Folkehelseinstituttets veileder for arrangement, samlinger og aktiviteter


Bassengene på Bindalseidet og Terråk åpnes foreløpig ikke utover skoletid.

 

Smittevern
All bruk forutsetter at arrangørene overholder nasjonale retningslinjer for smittevern og veiledere som er utarbeidet for mange forskjellig aktiviteter. Hold avstand, vask hender.


Renhold
Det vil bli laget rutiner for ekstra renhold i lokalene som her er nevnt, i tillegg til ordinært renhold og rydding som gjelder for disse lokalene.