Utleie av kommunale lokaler

Bindal kommune leier ikke ut kommunale lokaler, med følgende unntak:

 

Hallene kan fra den 18. mai benyttes til kor- og korpsøvinger og møter, men ikke til idrettsaktiviteter.

Det betyr at Bindalseidet skolemusikk kan øve på i hallen på Bindalseidet skole, Terråk skolemusikk kan øve i Bindalshallen og at UL Fønix kan øve på Kjella skole.
Det forutsettes at leietakerne retter seg etter sentrale smittevernveiledere og lokale krav.

Fra den 7. september åpnes hallene for trening for barn og unge.

Bindalshallen og hallen ved Bindalseidet skole åpnes for trening for barn og unge opp til og med 10. klassetrinn fra og med 7. september. Dette skjer med forbehold om at smittesituasjonen er OK.
Styrkerommet på Terråk skole åpnes ikke for utleie utenom skoletid.
Bassengene åpner ikke som folkebad etter høstferien.