Utleie av kommunale lokaler

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, skal nasjonale smitteverntiltak følges.

Bindal kommune åpner for normal utleie av kommunale lokaler fra 10. mai.

Se regjeringens Plan for gradvis gjenåpning 

For øvrig følger Bindal kommune de nasjonale bestemmelsene for idretts- og fritidsaktiviteter.

 

Se smittevernveileder på Norges Idrettsforbunds nettsider og Helsedirektoratets smitteveileder for idrett.

Se Folkehelseinstituttets veileder for arrangement, samlinger og aktiviteter og råd for organiserte aktiviteter