Informasjon til vaksinerte

Informasjon til deg som har fått vaksine mot covid-19.


Du har i dag blitt vaksinert med vaksinen Comirnaty, den første av to doser.
Vi anbefaler observasjon i 20 minutter etter du har fått vaksinen.

Vanlige bivirkninger:

  • Hodepine
  • Kvalme
  • Tretthet
  • Smerter i muskler og ledd
  • Feber og frysninger
  • Smerter, rødhet og/eller hevelse på injeksjonsstedet

De fleste bivirkningene er milde/moderate

Bivirkningene starter 1 – 3 dager etter vaksinering og er kortvarige

Du kan melde fra om bivirkninger direkte via meldingsskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter . Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerhet ved bruk av dette legemiddelet.

Det kan være vanskelig å skille bivirkninger etter vaksinering fra symptomer på infeksjon med covid-19. Ved feber og sykdomsfølelse skal det tas test for covid-19, og du skal være hjemme til negativt svar og tilbakegang av symptomene.

Husk at selv om du er vaksinert, fritar ikke dette fra smittevernstiltak eller karantenebestemmelser. Dette gjelder også dersom du har fått to doser.

Andre dose av vaksinen tas ca 6 uker etter første dose. (Endret i mars 2021.)

Ta kontakt med egen lege eller legevakt dersom du får behandlingstrengende helseproblemer etter vaksinasjon.

Mvh
Trond Iversen
Kommuneoverlege i Bindal