Vaksine

Bindal kommune mottok de første dosene med koronavaksine onsdag 6. januar, og gjennomførte vaksinasjon på 12 personer på Bindal sykehjem dagen etter.

 

Informasjon om vaksinering vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Status vaksinering uke 18:
Det er satt totalt 48 vaksinedoser i uke 18. Totalt har 393 fått 1. dose. Av disse har 182 også fått 2. dose.
Vi holder fremdeles på i gruppe 4 (65-74 år, og personer i høyrisiko), og er på årskullet som er født i 1951. Etter denne uken er det ca 140 igjen i denne gruppen.
I uke 19 får vi 5 hetteglass, dvs 30 doser. 23 doser går til 2. doser, mens 7 doser går til 1. dose. Vaksinering vil skje på helsestasjonen onsdag i denne uken.
I uke 20 får vi 6 hetteglass, der alle dosene går til 2. dose.
Vaksineringen vil foregå på helsestasjonen onsdag denne uken.

Status koronavaksinering i Bindal i uke 17:

304 har fått 1. dose totalt . Av disse har 131 fått 2. dose.
Vi vaksinerer nå i gruppe 4 (dvs 64 - 74 år + de med høy risiko), vi har ca 255 i denne gruppen.
Av disse har 92 fått 1. dose og 1 av disse har fått 2. dose.
Etter vaksinering denne uka, holder vi på med de som er født i 1950/1951.
Uke 17: 10 hetteglass, dvs 60 doser, der 19 går til 2. dose, 41 til 1. dose.
Uke 18: 8 hetteglass, dvs 42 doser, og vaksinering vil foregå på onsdag på helsestasjonen. 4 hetteglass går med til vaksinering 2. dose.
Uke 19: 5 hetteglass, dvs 30 doser. vaksinering vil foregå på onsdag på helsestasjonen. 4  hetteglass går med til vaksinering 2. dose.

 

Status koronavaksinering i Bindal i uke 16:
Totalt har 327 fått 1. dose, av disse har 140 fått 2. dose.
Det står igjen ca 192 igjen i gruppen 67-74 år. Vi er godt i gang med de som er født i 1948.
Neste uke (17) får vi hele 10 hetteglass, dvs 60 doser. Av disse er det ca 4 hetteglass, dvs 24 doser til vaksinering av 2. dose. Resterende går til 1. dose.
I uke 18 ligger det an til at vi får 8 hetteglass, der 4 hetteglass går til vaksinering av 2. dose.

Status pr 9. april 2021:

234 bindalinger har fått dose 1 og 137 har fått dose 2.
Vi er nå ferdige med gruppe 3 (de som er 75 til 84 år gamle).
Vi starter å kontakte gruppe 4 ( de som er 65 til 74 år gamle) og de som er i høyrisikogruppene i alderen 18-64 år.
Nå gjenstår 226 personer, og vi  er i gang med å kontakte de som er født i 1947.
I uke 15 og 16 får vi flere doser enn tidligere, og vil kunne øke hastigheten i vaksineringen.
Intervallet mellom dose 1 og 2 er nå 6 uker.
Vaksinasjon foregår onsdager og torsdager på Bindal helsestasjon. 
Det er Pfizer/BioNTech sin vaksine vi bruker i Bindal.

 

Status pr 24. mars 2021
162 har fått 1. dose totalt (torsdag 25. mars: 185)
Av disse har 125 fått 2. dose (torsdag 25. mars: 126).
Vi vaksinerer nå i gruppe 3 (dvs 75 – 84 år), vi har 136 i denne gruppen.
Av disse har 59 fått 1. dose og 34 av disse har fått 2. dose
(torsdag 25. mars: 77 fått 1. dose, av disse 34 av disse 2. dose)

Fra uke 11 øker intervallet mellom 1. og 2. dose fra 3 uker til 6 uker.

Status pr 12. mars 2021
Vi vaksinerer nå gruppe 3, der det står igjen ca 95 personer. (Eldre over 75 år og deretter de over 65 år) 
Det er personer som er født i 1940 og 1941 som nå blir kontaktet.
- 141 har fått 1. dose totalt.  Av disse har 122 fått 2. dose.
Det planlegges vaksinering i påskeuka, uke 13 (onsdag 31. mars).

Fra 15. mars økes intervallet mellom 1. og 2. dose, fra 3 uker til 6 uker.

Se oversikt over antall vaksinerte på Folkehelseinstituttets nettside.

 

Status pr. 26. februar 2021
127 har fått 1. dose, av disse har 70 fått 2. dose totalt i kommunen
27. helsepersonell har fått 1. dose, av disse har 13 fått 2. dose.
Vaksine for uke 9 får vi kun for å sette 2. dose.

For uke 10 får vi 6 hetteglass, dvs 5 hetteglass går med til vaksinering 2. dose, mens 1 hetteglass går med til vaksinering 1. dose.

Det er ikke gitt noe informasjon i forbindelse med hva vi kan forvente oss framover.

Du trenger ikke å ringe for å bestille time, vi tar kontakt når det blir din tur.

 

Bindal kommune begynte å motta koronavaksine første uka i januar 2021. VI har hittil fått Comirnaty fra Pfizer/BioNTech.

Se Folkehelseinstituttet for oversikt over distribusjon av vaksine

I løpet av uke 1 fikk kommunen tilsendt 2 glass som gav 12 doser. 
I uke 2 fikk vi 1 glass som gir 6 doser.
I uke 3 fikk vi 2 glass som gir 12 doser.
I uke 4 fikk vi 4 glass som gir 24 doser. De første personene i Bindal har nå mottatt sin dose nr 2.
I uke 5 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 6 fikk vi 7 glass som gir 42 doser.
I uke 7 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 8 fikk vi 5 glass som gir 30 doser, som ble øremerket dose 2.
I uke 9 fikk vi 5 glass som gir 30 doser, som ble øremerket dose 2.
I uke 10 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 11 fikk vi 4 glass som gir 24 doser.
I uke 12 fikk vi 4 glass som gir 24 doser.
I uke 13 fikk vi 4 glass som gir 24 doser.
I uke 14 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 15 fikk vi 8 glass som gir 48 doser.
I uke 16 fikk vi 8 glass som gir 48 doser.
I uke 17 fikk vi 10 glass som gir 60 doser.
I uke 18 fikk vi 8 glass som gir 48 doser.
I uke 19 får vi 5 glass som gir 30 doser.
I uke 20 får vi 6 glass som gir 36 doser.

 

Folkehelseinstituttet har laget to ulike (nøktern og optimistisk) framdriftsplaner for når vaksinering kan skje:

 

Kommunen vil følge en egen tiltaksplan for koronavaksinasjon, som ble oppdatert før jul 2020.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon.

  • Det er viktig å merke seg at ingen skal kontakte fastlege eller kommunen for å bestille vaksine. Den enkelte vil bli kontaktet via telefon, sms, post og digitalt.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Helsepersonell vaksineres i henhold til anbefalinger inntil 20% av vaksinene fra uke 2.

 Mer informasjon om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp