Vaksine

Bindal kommune mottok de første dosene med koronavaksine onsdag 6. januar, og gjennomførte vaksinasjon på 12 personer på Bindal sykehjem dagen etter.

 

Informasjon om vaksinering vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Status uke 27
Vi har denne uken fått vaksinert de i gruppe 7 og er godt i gang med gruppe 8, dvs 55-64 år uten underliggende sykdommer. Totalt denne uken har det blitt satt 42 doser, der 9 stk gikk til 2. dose, mens resten gikk til 1. dose.
Neste uke (uke 28) får vi 36 doser, der de fleste går til 2. dose.

Det er fortsatt mulighet til å melde seg for de som er i denne gruppen via bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no . Vi ønsker da navn, fødselsdato og telefonnummer i e-posten.

Det blir sendt ut sms-varsel om time, og det vil da stå i sms-varselet: minner om time hos Kjersti Johansen på helsestasjonen……

Vi vet ikke hvor mange doser vi får framover. Bekreftelse på antall doser kommer ca 1,5 uke før vaksine blir satt. Dermed vil det ta tid fra henvendelse om ønske om vaksine, til du vil få et tilbud om dette.

I uke 29 får vi 11 glass som er 66 doser.
I uke 30 får vi trolig (usikkert) 11 glass som gir 66 doser.
I uke 31 får vi trolig (usikkert) 11 glass som gir 66 doser.
I uke 32 får vi trolig (usikkert) 26 glass som gir 156 doser.
I uke 33 får vi trolig (usikkert) 2 glass som gir 12 doser.

 

I uke 26 ble det sendt ut tekstmelding og e-post til flere grupper voksne i Bindal.

Mottakere av denne meldingen står nå for tur til å få Covid-19 vaksine. Dersom du ønsker vaksinen, send oss en e-post:
bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no Eller en SMS til 94 80 62 47.
Oppgi navn, fødselsdato og mobilnummer, så får du en SMS om tid, sted og dato.
Har du spørsmål om vaksinen, kan vi kontaktes på tirsdager mellom 10-14.00. på 94 80 62 47.
Med vennlig hilsen Bindal helsestasjon 

 

 

Status vaksinering uke 26
623 personer har fått 1. dose totalt. Av disse har 403 fått 2. dose.
Vi er nå ferdig med gruppe 4. Vi holder på med gruppe 5, 6 og 7 – de med underliggende sykdommer. Vi har også begynt på gruppe 8.
Etter vaksinering denne uka, holder vi på med de som er født i 1958/1959.
I uke 27 får vi 42 doser. I uke 28 får vi trolig 36 doser, som går til 2. dose. Etter dette er det usikre tall fra FHI for hvor mange doser vi får gjennom sommeren. 
Helsestasjonen vil vaksinere hver uke hele sommeren.

 

Status vaksinering uke 25

Da har det vært vaksinering torsdag 24. juni, og det er satt 72 doser totalt. Det er 65 stk som har fått 1. dose, mens 7 har fått dose nr 2. Vi har hatt to frivillige som har passet på de som har fått vaksine - og frivillighetssentralen har bidratt med kaffe. Tusen takk.
Vi er nå ferdig med gruppe 4 og har startet på gruppe 5; alder 55 - 64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Neste uke (uke 26) får vi 10 hetteglass, dvs 60 doser. Da vil 57 stk få 1. dose, mens 3 vil få 2. dose. Vi vaksinerer da de i gruppe 5.,6. og 7.
Gruppe 6; alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander. Gruppe 7; alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Status vaksinering uke 24
I uke 26 får vi 10 glass (60 doser) til dose 1.

Status vaksinering uke 23

Vi har vaksinert også denne uken. Vi fikk 10 hetteglass, dvs 60 doser. 43 av disse gikk til 2. dose og 17 til 1.dose.
Vi vaksinerer fremdeles i gruppe 4, dvs aldersgruppe 65-74 og de med høyrisiko. Vi har etter denne uken ca 67 igjen i denne gruppen. Vi holder nå på med de som er født i 1953.
I uke 24 får vi 10 nye hetteglass, der ca 4 hetteglass går til 2. dose, mens resterende går til 1. dose.
I uke 25 får vi 12 glass, der 9 (54 doser) er til dose 1 og 3 glass (18 doser) til dose 2.

 

Status vaksinering uke 22:

Denne uken har vi fått 12 hetteglass. 9 glass har gått med til dose 2, mens 3 glass har gått til dose 1 (ca 18 doser).
Vi vaksinerer fremdeles i gruppe 4, dvs 65-74 år. Vi holder nå på med de som er født i 1952. Etter denne uken er det fremdeles 85 stk som gjenstår i denne gruppen.
I uke 23 får vi 10 hetteglass, der 7 glass går til 2. dose, mens 3 glass (18 doser) går til 1. dose.
I uke 24 får vi også 10 hetteglass, der ca 5 glass går med til dose 2, mens 5 glass (30 doser) går til 1. dose.
Vaksinering i sommer:
Vi kommer til å vaksinere disse ukene i sommer: Uke 23, 24, 25, 26, 28, 31,32 og 33
Vi kommer ikke til å vaksinere i uke 27, 29 og 30.
Vaksinering skjer på helsestasjonen stort sett onsdag/torsdag. Ventesone vil etter hvert bli i oppsatt telt utenfor helsestasjonen.

 

Status vaksinering uke 20:
I denne uka går 29 av 30 doser til 2.dose. Etter vaksinering onsdag 19. mai er det 135 stk igjen i gruppe 4. I uke 21 får vi 8 glass, dvs 48 doser. 40 av disse går til 2.dose, 8 til 1.dose. Vi holder fremdeles på med de som er født i 1951.

 

Status vaksinering uke 18:
Det er satt totalt 48 vaksinedoser i uke 18. Totalt har 393 fått 1. dose. Av disse har 182 også fått 2. dose.
Vi holder fremdeles på i gruppe 4 (65-74 år, og personer i høyrisiko), og er på årskullet som er født i 1951. Etter denne uken er det ca 140 igjen i denne gruppen.
I uke 19 får vi 5 hetteglass, dvs 30 doser. 23 doser går til 2. doser, mens 7 doser går til 1. dose. Vaksinering vil skje på helsestasjonen onsdag i denne uken.
I uke 20 får vi 6 hetteglass, der alle dosene går til 2. dose.
Vaksineringen vil foregå på helsestasjonen onsdag denne uken.

Status koronavaksinering i Bindal i uke 17:

304 har fått 1. dose totalt . Av disse har 131 fått 2. dose.
Vi vaksinerer nå i gruppe 4 (dvs 64 - 74 år + de med høy risiko), vi har ca 255 i denne gruppen.
Av disse har 92 fått 1. dose og 1 av disse har fått 2. dose.
Etter vaksinering denne uka, holder vi på med de som er født i 1950/1951.
Uke 17: 10 hetteglass, dvs 60 doser, der 19 går til 2. dose, 41 til 1. dose.
Uke 18: 8 hetteglass, dvs 42 doser, og vaksinering vil foregå på onsdag på helsestasjonen. 4 hetteglass går med til vaksinering 2. dose.
Uke 19: 5 hetteglass, dvs 30 doser. vaksinering vil foregå på onsdag på helsestasjonen. 4  hetteglass går med til vaksinering 2. dose.

 

Status koronavaksinering i Bindal i uke 16:
Totalt har 327 fått 1. dose, av disse har 140 fått 2. dose.
Det står igjen ca 192 igjen i gruppen 67-74 år. Vi er godt i gang med de som er født i 1948.
Neste uke (17) får vi hele 10 hetteglass, dvs 60 doser. Av disse er det ca 4 hetteglass, dvs 24 doser til vaksinering av 2. dose. Resterende går til 1. dose.
I uke 18 ligger det an til at vi får 8 hetteglass, der 4 hetteglass går til vaksinering av 2. dose.

Status pr 9. april 2021:

234 bindalinger har fått dose 1 og 137 har fått dose 2.
Vi er nå ferdige med gruppe 3 (de som er 75 til 84 år gamle).
Vi starter å kontakte gruppe 4 ( de som er 65 til 74 år gamle) og de som er i høyrisikogruppene i alderen 18-64 år.
Nå gjenstår 226 personer, og vi  er i gang med å kontakte de som er født i 1947.
I uke 15 og 16 får vi flere doser enn tidligere, og vil kunne øke hastigheten i vaksineringen.
Intervallet mellom dose 1 og 2 er nå 6 uker.
Vaksinasjon foregår onsdager og torsdager på Bindal helsestasjon. 
Det er Pfizer/BioNTech sin vaksine vi bruker i Bindal.

 

Status pr 24. mars 2021
162 har fått 1. dose totalt (torsdag 25. mars: 185)
Av disse har 125 fått 2. dose (torsdag 25. mars: 126).
Vi vaksinerer nå i gruppe 3 (dvs 75 – 84 år), vi har 136 i denne gruppen.
Av disse har 59 fått 1. dose og 34 av disse har fått 2. dose
(torsdag 25. mars: 77 fått 1. dose, av disse 34 av disse 2. dose)

Fra uke 11 øker intervallet mellom 1. og 2. dose fra 3 uker til 6 uker.

Status pr 12. mars 2021
Vi vaksinerer nå gruppe 3, der det står igjen ca 95 personer. (Eldre over 75 år og deretter de over 65 år) 
Det er personer som er født i 1940 og 1941 som nå blir kontaktet.
- 141 har fått 1. dose totalt.  Av disse har 122 fått 2. dose.
Det planlegges vaksinering i påskeuka, uke 13 (onsdag 31. mars).

Fra 15. mars økes intervallet mellom 1. og 2. dose, fra 3 uker til 6 uker.

Se oversikt over antall vaksinerte på Folkehelseinstituttets nettside.

 

Status pr. 26. februar 2021
127 har fått 1. dose, av disse har 70 fått 2. dose totalt i kommunen
27. helsepersonell har fått 1. dose, av disse har 13 fått 2. dose.
Vaksine for uke 9 får vi kun for å sette 2. dose.

For uke 10 får vi 6 hetteglass, dvs 5 hetteglass går med til vaksinering 2. dose, mens 1 hetteglass går med til vaksinering 1. dose.

Det er ikke gitt noe informasjon i forbindelse med hva vi kan forvente oss framover.

Du trenger ikke å ringe for å bestille time, vi tar kontakt når det blir din tur.

Vaksinering av de personer som ikke defineres som å være i risikogrupper.
Planlagt tidspunkt for vaksinering og antall personer i hver gruppe (stor usikkerhet vedrørende tidspunkt for vaksine).
Det er stor grad av usikkerhet i forhold til leveranse av vaksine, spesielt fra uke 30.

1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år vaksineres i uke 26-31 (ca. 215 personer)
9. Alder 45-54 år vaksineres i uke 32-35 (ca. 171 personer)
10a. Alder 18-24 år vaksineres i uke 36-38 (ca. 84 personer)
10b. Alder 40-44 år vaksineres i uke 39-40 (ca. 71 personer)
11. Alder 25-39 år vaksineres i uke 41-45 (ca. 161 personer)

Prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinasjon:

Risikogrupper som er prioritert for koronavaksine:

Gruppe 4:
Organtransplantasjon
Immunsvikt
Hematologisk kreftsykdom siste fem år
Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste kraft eller lungefunksjon
Downs syndrom

Gruppe 5, 6 og 7:
Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
Diabetes
Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
Demens
Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
Hjerneslag

Bindal kommune begynte å motta koronavaksine første uka i januar 2021. VI har hittil fått Comirnaty fra Pfizer/BioNTech.

Se Folkehelseinstituttet for oversikt over distribusjon av vaksine

I uke 1 fikk vi 2 glass som gir 12 doser. 
I uke 2 fikk vi 1 glass som gir 6 doser.
I uke 3 fikk vi 2 glass som gir 12 doser.
I uke 4 fikk vi 4 glass som gir 24 doser. De første personene i Bindal har nå mottatt sin dose nr 2.
I uke 5 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 6 fikk vi 7 glass som gir 42 doser.
I uke 7 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 8 fikk vi 5 glass som gir 30 doser, som ble øremerket dose 2.
I uke 9 fikk vi 5 glass som gir 30 doser, som ble øremerket dose 2.
I uke 10 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 11 fikk vi 4 glass som gir 24 doser.
I uke 12 fikk vi 4 glass som gir 24 doser.
I uke 13 fikk vi 4 glass som gir 24 doser.
I uke 14 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 15 fikk vi 8 glass som gir 48 doser.
I uke 16 fikk vi 8 glass som gir 48 doser.
I uke 17 fikk vi 10 glass som gir 60 doser.
I uke 18 fikk vi 8 glass som gir 48 doser.
I uke 19 fikk vi 5 glass som gir 30 doser.
I uke 20 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 21 fikk vi 8 glass som gir 48 doser.
I uke 22 fikk vi 4 glass (24 doser) til dose 1 og 8 glass (48 doser) til dose 2.
I uke 23 fikk vi 4 glass (24 doser) til dose 1 og 6 glass (36 doser) til dose 2.
I uke 24 fikk vi 6 glass (36 doser) til dose 1 og 4 glass (24 doser) til dose 2.
I uke 25 får vi 9 glass (54 doser) til dose 1 og 3 glass (18) til dose 2.
I uke 26 får vi 10 glass (60 doser( til dose 1.

 

Folkehelseinstituttet har laget to ulike (nøktern og optimistisk) framdriftsplaner for når vaksinering kan skje:

 

 Mer informasjon om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp