Vaksine

Bindal kommune mottok de første dosene med koronavaksine onsdag 6. januar, og gjennomførte vaksinasjon på 12 personer på Bindal sykehjem dagen etter.

 

Informasjon om vaksinering vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Status pr. 26.02.21:
127 har fått 1. dose, av disse har 70 fått 2. dose totalt i kommunen
27. helsepersonell har fått 1. dose, av disse har 13 fått 2. dose.
Vaksine for uke 9 får vi kun for å sette 2. dose.

For uke 10 får vi 6 hetteglass, dvs 5 hetteglass går med til vaksinering 2. dose, mens 1 hetteglass går med til vaksinering 1. dose.

Det er ikke gitt noe informasjon i forbindelse med hva vi kan forvente oss framover.

Du trenger ikke å ringe for å bestille time, vi tar kontakt når det blir din tur.

 

Bindal kommune begynte å motta koronavaksine første uka i januar 2021.

I løpet av uke 1 fikk kommunen tilsendt 2 glass som gav 12 doser. 
I uke 2 fikk vi 1 glass som gir 6 doser.
I uke 3 fikk vi 2 glass som gir 12 doser.
I uke 4 fikk vi 4 glass som gir 24 doser. De første personene i Bindal har nå mottatt sin dose nr 2.
I uke 5 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 6 fikk vi 7 glass som gir 42 doser.
I uke 7 fikk vi 6 glass som gir 36 doser.
I uke 8 fikk vi 5 glass som gir 30 doser, som ble øremerket dose 2.
I uke 9 får vi 5 glass som gir 30 doser, som øremerkes dose 2.
I uke 10 får vi 6 glass som gir 36 doser.

 

Det antydes at vi kan få flere doser i slutten av mars/begynnelsen av april, men det er mye usikkerhet rundt dette ennå.

Det planlegges vaksinering også i påskeuka, uke 13 (torsdag 1. april):

 

Se Folkehelseinstituttet for oversikt over distribusjon av vaksine

Se oversikt over antall vaksinerte på Folkehelseinstituttets nettside.

 

Her er en sannsynlig framdriftsplan fra FHI for når vaksinering kan skje:

Klikk for stort bilde  

Kommunen vil følge en egen tiltaksplan for koronavaksinasjon, som ble oppdatert før jul 2020.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon.

  • Det er viktig å merke seg at ingen skal kontakte fastlege eller kommunen for å bestille vaksine. Den enkelte vil bli kontaktet via telefon, sms, post og digitalt.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Helsepersonell vaksineres i henhold til anbefalinger inntil 20% av vaksinene fra uke 2.

 Mer informasjon om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp