Kunngjøring - søknad om landbasert settefiskanlegg på Svaberget i Nærøy kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg ved Svaberget/Sagbukta i Nærøy kommune.

Søker: Sinkaberg-Hansen AS org. 976 543 718 
Søknaden gjelder: Ny landbasert lokalitet for settefisk
Søkt størrelse: 4000 tonn/10 mill. stk.
Lokalitet: Svaberget/Sagbukta
Koordinater: N 65º03,855` Ø 12º02,479`

Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek, Rådhuset, 7980 TERRÅK. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Dokumenter i saken:

  1. Oversendelsesbrev fra Trøndelag fylkeskommune (PDF, 361 kB)
  2. Søknad om landbasert akvakulturanlegg (PDF, 582 kB)
  3. Anleggsskisse (PDF, 944 kB)
  4. Arealplankart 1:50.000 (PDF, 3 MB)
  5.