SvarUT

Bindal kommune har testet tjenesten SvarUt, og vil ta den i bruk fra 1. juni 2018. Det betyr at innbyggerne får mer av posten fra kommunen gjennom elektroniske kanaler.

Bindal kommune tar i bruk SvarUt

SvarUT - et enkelt system for elektronisk post
KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Med KS SvarUt kan dokumenter fra kommunal sektor formidles rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottakers digitale postkasse.  Varselet inneholder en lenke til dokumentet som ligger i forsendelsesarkivet.
For å få tilgang til e-posten må brukeren legitimere seg via den statlige ID-porten, akkurat som vi er vant til når vi laster ned selvangivelsen.

Løser stort problem
Selv om løsningen er svært enkel så løser den et stort problem for offentlig sektor: Hvordan kommunisere sikkert med innbyggerne elektronisk?
Det var  Bergen kommune som først var pilotkommune og utviklet løsningen, nå har  KS overtatt SvartUT og ivaretar at løsningen deles med resten av kommune-Norge og kan tas i bruk i alle kommuner.  KS er kommunenes organisasjon, og fungerer som hele kommune-sektorens talerør mot øvrige myndigheter. KS har etablert programmet KommIT, som skal integrere og samordne kommunenes IT-behov og utfordringer.

KS SvarUT ivaretar utsending av meldinger/vedtak/brev fra kommunen til riktig adressat, nødvendig loggføring av forsendelsen og eventuell utsending pr. post dersom den elektroniske meldinga om brev/vedtak ikke blir åpnet (hvis du ikke åpner meldinga i din elektroniske postkasse  og laster ned fila).

Hvor langt har Bindal kommune kommet i prosessen?
Bindal kommune har inngått avtale med KS (Kommunenes Sentralforbund) om SvarUT og er klar for å ta i bruk KS SvarUt fra 1. juni. KS SvarUt er integrert mot Bindal kommunes post-/arkivsystem.

Hvordan vil kommunen sende post digitalt? 
Forsendelsen adresseres på vanlig måte. I tillegg skal forsendelsen påføres mottakers fødselsnummer eller organisasjonsnummer for å oppnå digital forsendelse. Forsendelsen blir lagret i forsendelsesarkiv hos KS SvarUt og rutes derfra videre til Altinn som sender varsel til mottaker.

Dersom brukeren ikke åpner e-posten og laster ned det aktuelle dokumentet, vil forsendelsen automatisk bli sendt til sentral utskrift og postlegging. (brevpost).

 

Næringsdrivende vil få sin elektroniske post fra Bindal kommune i Altinn
Forsendelsen blir lagret i SvarUt’s forsendelsesarkiv og rutes derfra videre til Altinn som sender varsel til bedriften. Digital post fra kommunesektoren til næringsdrivende skal sendes til virksomhetenes postkasse i Altinn på samme måte som post fra staten.
KS SvarUt tilfredsstiller fullt ut eForvaltningsforskriften.

Innbyggerne oppfordres til å opprette Digital postkasse 
Digital post til innbyggere skal sendes til den postkassen den enkelte innbygger selv har valgt. Pr. i dag er det 2 konkurrerende leverandører som tilbyr digital postkasse til privatpersoner; Digipost (Posten Norge AS) og e-Boks.
Man kan tenke på den digitale postkassa som en epostkonto, men med en helt annen sikkerhet.  
Norge.no sin nettside velger du postkasseleverandør og etablerer din egen digitale postkasse;
Når du har opprettet din digitale postkasse, kan du få post fra det offentlige sikkert levert og tilgjengelig der du befinner deg. Den digitale postkassen er gratis. Her laster du ned og lagrer posten din så lenge du selv ønsker.

Hva skjer om du ikke skaffer deg digital postkasse? 
Uten en digital postkasse vil du måtte logge inn på ulike etaters nettsider og løsninger for å lese viktige brev digitalt, eller du vil motta brev på papir. Fra Bindal kommune vil du få brev i Altinn om du ikke har digital postkasse fra e-Boks eller Digipost. Og hvis brevet ikke blir åpnet i Altinn innen 40 timer, vil du automatisk få det på papir.

Du kan også reservere deg mot kommunikasjon på nett. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på www.norge.no/reservasjon