• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bindal kommune - Søknad om kulturmidler 2024

Informasjon

Bindal kommune deler hvert år ut kulturmidler i form av driftstilskudd og støtte til enkeltarrangement og prosjekt.

Dette skjema gjelder tilskudd til drift. Søknadsfrist 1. april.

Tilskuddet skal være en støtte til ordinær drift av lag og organisasjoner som driver allment kulturarbeid i Bindal kommune.

Vilkår for tildeling av kulturmidler i Bindal:
1. Foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til Bindal: 
   Idrett og friluftsliv.
   Barne- og ungdomsaktiviteter.
   Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige  kulturformål. 
    Tiltak for funksjonshemmede.
2. Hvis organisasjoner søker om tilskudd fra flere av støtteordningene, må det fremmes separate søknader.
3. Tilskudd tildeles hovedlag. Undergrupper må innarbeide sine søknader i hovedlagets søknad.
4. Tilskudd er avhengige av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke av organisasjonene forventes å følge prisstigning, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde.
5. Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i pressen i januar, med søknadsfrist 1.april. Retningslinjer og søknadsskjema blir sendt til tidligere mottakere av kulturmidler. Søknadsfristen må overholdes.
6. Søknaden skal fremmes på eget skjema. Vedlagt skal følge regnskap for siste år, årsmelding, handlingsplan og budsjett for kommende år.
7. Kommunalt driftstilskudd skal fortrinnsvis ikke være eneste inntektspost i prosjektet. Søknader der egeninnsatsen er av betydning blir prioritert.
8. Tilskuddet kan ikke brukes til å finansiere et lags tilskuddspost til andre grupper. Tilskuddet skal brukes av søkeren.
9. Dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet kreves returnert til kommunen.
10. Søknader til idrettsformål skal til uttalelse hos Bindal Idrettsråd. Søknader til musikkformål skal til uttalelse hos Bindal sang og musikkråd, eller lignende organ, dersom slikt finnes. Søknader til barne- og ungdomsaktiviteter skal til uttalelse hos Bindal ungdomsråd.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader