Her søker du om redusert foreldrebetaling

Her kommer tekst om en ny løsning for å søke om redusert foreldrebetaling.

Løsningen skal lanseres i januar 2023.

Altinn (difi.no)