Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

 

Hva tilbyr vi

Alle barn i målgruppen (1. - 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Nytt opptak finner sted hvert skoleår, men med mulighet for å endre eller si opp plassen ved hver halv eller hel måned. Hvis det er plass kan skolefritidsordningen ta imot barn for kortere perioder, også enkeltdager.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

På Bindalseidet og Kjella gis SFO tilbudet ved barnehagen.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos deg.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass ved å bruke skjema som ligger øverst på siden. Skolen/barnehagen sender dessuten ut søknadskjema til alle foreldre med barn i aktuell alder for skolefritidsordningen. Søknadsfrist er 1. april.

Endre eller si opp plassen

Ønsker du å endre eller si opp plassen sender du en skriftlig oppsigelse til leder ved SFO.

Hva koster det? 

Pr. fast tilmeldte time

42,-

Pr. time med tilfeldig bruk utover tilmeldt tid/uten tilmeldt tid

76,-

Maksimalpris (16 t/u)

2.688,-

(Priser for 2020)

* Det betales for 10 mndr. i året (halv juni og halv august).

* Tilbud i skolens ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.

* Foreldrebetalingen, for fast tilmeldt tid skal dog ikke overstige kr. 2.688,- pr. mnd.

* Barnet må være tilmeldt med en fast ukentlig brukstid gjennom året. Denne tiden betales det for i 10 måneder, halve juni og halve august. Tilbud i skolenes ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.

Prisen inkluderer enkel matservering.

Kontaktinfo

SFO - Terråk
Telefon 481 05 798

- Leder: Trine Vikestad

SFO - Bindalseidet
Telefon 75 03 25 00
Mobil 915 62 008

Kontaktperson: Arnfinn Hamnes

SFO - Kjella
Telefon 75 03 25 00
Mobil 915 62 008

Kontaktperson: Arnfinn Hamnes

Adresse

Rørgata 4
7980 Terråk


Parkveien 4
7982 Bindalseidet


Horsfjordveien 516
7982 Bindalseidet

Kart