Skoleskyss

Nordland fylkeskommune har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen og den videregående skolen i Nordland.