Digitale helsetjenester

Det foregår et omfattende arbeid innenfor helse- og velferdssektoren nasjonalt for å digitalisere en rekke helsetjenester. Bindal kommune er og vil bli omfattet av dette arbeidet på en rekke områder som også vil få konsekvenser for innbyggerne.

Det er en rekke tjenester som allerede er digitalisert:

Resepter

Bytte fastlege

Egenandel/frikort

Pasientreiser

Kjernejournal

Kommunen arbeider nå med planer for å digitalisere timebestillingen på legekontoret. I tillegg vil søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester fra kommunen bli digitalisert. På Helsenorge sine sider kan innbyggerne lese mer om digitale hjemmesider.

Kontaktinfo

Koordinerende Enhet
Alle henvendelser om helse- og omsorgstjenester fra Bindal kommune
E-post
Telefon 75 03 25 00