Folkehelsearbeidet i Bindal

Bindal kommune driver et utstrakt folkehelsearbeid på flere fronter. Kommunen anlegger og vedlikeholder turstier, har programmer for helsefremmende skoler og barnehager.

Vi har egen koordinator for folkehelsearbeidet og egen avtale med Nordland fylkeskommune. Kommunen driver også en egen frisklivssentral på Terråk.

Målgruppe


Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som har utviklet sykdom. 

 

Helsesamtale


En reseptperiode varer i tre måneder. Ved oppstart og slutt av reseptperioden gjennomføres det en helsesamtale. Helsesamtalen legger grunnlag for plan og mål for livsstilsendringen. Samtalen bygger på prinsipper fra endringsfokusert rådgivning og veiledning der målet er at deltakeren selv er aktiv.
Noen brukere velger oppfølging kun gjennom avtalte helsesamtaler.

 

Frisklivsresept


Legen, NAV og fysioterapeut kan henvise til frisklivssentralen, og du kan også ta kontakt med sentralen selv. Frisklivsresepten varer i tre måneder. Med en frisklivsresept kan du etter avtale med arbeidsgiver få mulighet til å trene i arbeidstiden. Dersom du er sykemeldte, kan dette være et hensiktsmessig tilbud, da fysisk aktivitet kan være en effektiv del av behandling av ulike sykdommer. 
Fysisk form testes ved start og slutt av reseptperioden. Formålet med testen er både å motivere brukeren til trening, og for å kunne evaluere utvikling i fysisk form. Målet er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag, fordi regelmessig trening vil kunne gi bedret helse på kort og lang sikt. Treningen er variert, og foregår hovedsaklig utendørs. Hensikten med treningen er å gi brukeren mestringsopplevelser, måloppnåelse, økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær. Målsetningen er at brukeren skal kunne lære seg å mestre den fysiske aktiviteten på egen hånd etter reseptperioden er over.
Ved behov gis det individuell veiledning i tobakk/røykeslutt og kostholdsendring. Veiledning bygger på prinsipper fra endringsfokusert rådgivning og veiledning der målet er at deltakeren selv er aktiv. 
Treningene avsluttes med en felles kaffekopp / sosial samling ute eller på frisklivssentralen. Dette gir et sosialt fellesskap og en anledning til å ta opp aktuelle tema.

 

Kurstilbud


Dersom folk melder sin interesse arrangeres det tobakk/røykesluttskurs og "Bra mat for bedre helse" kurs. "Bra mat" kurset gir veiledning, tips og råd på veien mot et mer helsefremmende kosthold. Tobakk/røykesluttkurset gir veiledning og råd på veien mot en tobakksfri hverdag. 

 

Tidspunkt / sted


Møtes ved Frisklivssentralens lokaler på Terråk gård (Fjordveien, Terråk)
Mandag kl 9.30 og fredag kl 9.00.

Helsesamtaler avtales individuelt.

Artikkelliste