Bindal kommune driver et utstrakt folkehelsearbeid på flere fronter. Kommunen anlegger og vedlikeholder turstier, har programmer for helsefremmende skoler og barnehager.

Vi har egen koordinator for folkehelsearbeidet og egen avtale med Nordland fylkeskommune. Kommunen driver også en egen frisklivssentral på Terråk.

Kontaktinfo

Rønnaug Helstad
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 482 58 067