Om NAV i koronatider

Informasjon til innbyggere i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner:

I forbindelse med at rådhusene på Kolvereid og Rørvik stenges, er det ikke mulig å møte opp på NAV- kontoret. Hvis man har behov for å søke økonomisk sosialhjelp kan man benytte et søknadskjema som er nedlastbart (PDF, 14 kB)

Skjemaet sendes oss i retur på e-post til sangeetha.maria.skarstad@nav.no.
Har man ikke mulighet til å sende e-post, kan man ringe eller sende sms til mobilnummer 452 09 850 eller 458 64 952.

 

https://www.nav.no/no/lokalt/trondelag/pressemeldinger/svaert-mange-onsker-kontakt--bruk-de-digitale-losningene