Begynnerleseren

 

På Bindal folkebibliotek har vi lagt vekt på å kjøpe inn bøker og lettleste hefter som passer spesielt godt for den som skal begynne å lære å lese - eller nettopp har lært det. Heftene er delt inn i ulike nivåer etter hvor langt man har kommet i leseopplæringen.

 

Bøkene er merket med hvilket nivå de passer for.Fra nivå 1-  nesten uten tekst til nivå 11-  som passer for de som har blitt gode lesere - før de går over til leseløvebøkene.

Her kan du lese mer om lettlestheftene.
Lettleste hefter - inndelt etter nivå.
Denne linken fører til Lesesenteret i Stavanger. På biblioteket har vi et utvalg hefter fra hvert nivå slik at alle skal kunne finne bøker som passer til seg.

Etterhvert vil det legges ut  lister over de heftene vi har for begynnerleseren her.