TellTur - vandring og geopunkt

 

Topp 10 er historie, og vår turkonkurranse er nå innlemmet i Telltur, Trollfjell friluftsråd. 

Topp 10 var i drift i 20 år, fra 2001. Senere har Bindal kommune blitt medlem av Trollfjell friluftsråd, og vår turkonkurranse tilbys nå gjennom dem. Kula IL har også sin sommertrim registrert under Telltur. Gjennom Telltur har vi tilgang til mange flere merkede turer i Bindal og et større geografisk område (Sør Helgeland og Leka). Telltur benyttes også av andre friluftsråd i Norge.