Bindal utstyrssentral

Utstyrssentralen i Bindal er som et bibliotek – her kan du låne sport- og friluftsutstyr helt gratis.


Komplett oversikt over utstyret vi har til leie får du ved å kontakte publikumsmottaket på rådhuset på telefon 750 32 500 eller på epost postmottak@bindal.kommune.no.

Vi har blant annet følgende vinterutsyr:

-  Smørefrie ski, staver og skisko
-  Rattkjelke
-  Pulk
-  Skøyter
-  Hjelm - bålpanne
-  Tursekk
 

For andre sesonger har vi blant annet: 

- El-sykkel
- Tursekk
- Redningsvester
- Fiskestenger
- Jaktradioer
- Kanoer med årer og flytevest
- Liggeunderlag 
- 3-mannstelt
- Lavvo
- SUP (standing up padleboard)


Utstyrssentralens mål er å tilrettelegge så alle innbyggerne i kommunen kan være i mer aktivitet og prøve på nye aktiviteter. Vi har spesielt fokus på barn og unge. Utstyrssentralen har blitt til gjennom et samarbeid mellom
Bindal kommune, Barne- og familiedirektoratet og Nordland fylkeskommune.


Lånereglement:

 • Utstyrssentralen plikter å sørge for at utstyr som lånes ut er i god og forsvarlig stand
 • Låntaker har ansvar for at utstyret blir brukt forskriftsmessig
 • Ta med legitimasjon når du låner for første gang
 • Barn yngre enn ungdomsskolealder må ha bekreftelse fra foresatte for å låne utstyr ved hvert utlån. Ungdom fra og med ungdomsskolealder kan låne utstyr på egen hånd, men foreldre/ foresatte må være med første gangen for å skrive under på samtykke
 • Du er personlig ansvarlig for utstyret du låner. Lås alltid utstyr som blir oppbevart utendørs
 • Alle lån ved utstyrssentralen er personlige, dvs. du kan ikke låne utstyret videre til andre (unntak for lærere og andre som låner gjennom jobb)
 • Hvor lenge du kan låne utstyret avhenger av etterspørselen, men maks ei uke. Låntaker har ansvar for å levere utstyret tilbake til utstyrssentralen ferdig rengjort
 • Skader på utstyr utover det som må regnes som vanlig slitasje kan bli fakturert med en egenandel etter avtale.
 • For at utstyret skal være tilgjengelig for flest mulig – lever til avtalt tid
 • Er du mer enn 2 uker forsinket med innlevering regnes utstyret som tapt og du vil motta en faktura for å erstatte utstyret
 • Brudd på lånereglene kan føre til at du mister retten til å låne utstyr for en kortere eller lengre periode

Vi håper du får en god opplevelse med utstyret du låner hos oss.