Investeringsstøtte

Du kan søke om tilskudd fra Bindal kommunes næringsfond i forbindelse med etablering av ny bedrift eller utvikling av eksisterende bedrift. Det kan blant annet søkes om støtte til investeringer. Fondsstyre består av Bindal formannskap.

Søknader på beløp inntil kr. 10.000,- avgjøres av rådmannen.

Søknader på beløp inntil kr. 200.000,- avgjøres av Fondstyret.

Søknader på beløp over kr. 200.000,- avgjøres av kommunestyret.

Vedtekter for Bindal kommunes næringsfond (PDF, 154 kB)

 

Søknadsskjema finner du her:

Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond (DOC, 51 kB)

Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond (PDF, 195 kB)