Den kulturelle skolesekken i Bindal

Lokal årsplan for skoleåret 2022 - 2023

Klassetrinn

Kultur-uttrykk

Tilbud

Tidspunkt

Ansvarlig

1. trinn

Kulturarv

Kulturhistorie

 

 

Kunst & håndverk

 

Jul på plassen / Jul i gamle dager

 

 

Levering av nisselandsby på museet

Adventstida

 

 

 

Innen 1. desember

Helgeland museum og Bindalsskolene

 

 

Helgeland museum og Bindalsskolene

2. trinn

Husflidstradisjoner og skaperglede

 

 

Kunst & håndverk

 

Ulltoving

 

 

 

Levering av nisselandsby på museet

 

 

 

 

Innen 1. desember

Handtverklaget og Bindalsskolene

 

 

Helgeland museum og Bindalsskolene

3. trinn

Håndverk - Sløyd, dreiing, m.m.

 

 

 

Kunst & håndverk

 

Bygging av trebåter

 

 

 

Levering av nisselandsby på museet

Juni

 

 

 

Innen 1. desember

Bindal kystlag og Bindalsskolene

4. trinn

Naturfaglig

 

 

 

 

 

Kunst / maling

 

 

 

Kunst & håndverk

 

Jakten på gullprikk-laven

I Fiskerosen

 

 

 

Malerverksted

 

 

 

Levering av nisselandsby på museet

Medio mai

 

 

 

 

 

Etter jul

 

 

 

Innen 1. desember

Helgeland museum og Bindalsskolene

 

 

 

 

Monika Helgesen

 

 

 

Helgeland museum og Bindalsskolene

5. trinn

Kulturarv

Kulturminner

 

 

 

Kulturminneløypa på Vassås og Forminne ved Muligen

 

Roing Nordlandsbåt

 

 

 

Bjørnejeger OL-Tomså – ei forestilling som arr. i Brønnøy

 

 

 

Medio oktober

 

Juni

 

 

 

12.5.23

Kl. 11 – 11.45

Helgeland museum og Bindalsskolene

 

 

 

(Bindal kystlag og Bindalsskolene)

 

 

 

Bindalsskolene og fylket

 

6. trinn

Kunst / maling

Malerverksted

 

 

Bjørnejeger OL-Tomså – ei forestilling som arr. i Brønnøy

Etter jul

 

 

12.5.23

Kl. 11 – 11.45

Monika Helgesen

 

 

Bindalsskolene og fylket

 

7. trinn

Kulturarv

Kulturminner

Forminner ved Gautmoen og Mulingen

 

 

 

Bjørnejeger OL-Tomså – ei forestilling som arr. i Brønnøy

Mars / april

Før vegetasjonen tar over

 

 

12.5.23

Kl. 11 – 11.45

Helgeland museum og Bindalsskolene

 

 

 

 

 

Bindalsskolene og fylket

 

8. trinn

Kulturarv

Kulturminner

 

 

Kulturarv

Kulturminner

 

 

Musikk / sangtekster

Workshop

Kulturminneløypa på Holm

 

 

 

Turen til Reppen

 

 

 

Med B-gjengen

Medio oktober

 

 

 

Juni

 

 

Medio november

Helgeland museum og Bindalsskolene

 

 

 

Faragut og Bindalsskolene

 

 

 

B-gjengen og Bindalskolene

9. trinn

 

Kulturarv

 

 

 

Musikk / sangtekster

Workshop

 

Dikt og lyrikk

 

 

Krigshistorie

 

Segling

 

 

 

Med B-gjengen

 

 

 

Slampoesi

 

 

Falstadsenteret

 

Juni

 

 

 

 

Medio november

 

 

 

 

Bindal kystlag og Bindalsskolene

 

 

B-gjengen og Bindalskolene

 

 

Slamakademiet

 

 

 

10 trinn

 

 

 

 

 

Kulturarv

 

 

 

Musikk / sangtekster

Workshop

 

 

 

Krigshistorie

Segling

 

 

 

Med B-gjengen

 

 

 

 

 

Falstadsenteret

Mai

 

 

Medio november

Bindal kystlag og Bindalsskolene

 

 

B-gjengen og Bindalskolene