Instrumentalundervisning

 

Undervisning på instrument eller sang foregår hos oss enten som enkeltundervisning eller i mindre grupper. Du må som utgangspunkt ha tilgang på eget instrument, eller låne av andre, f.eks. gjennom et av kommunens korps. Dette fordi vi forventer en viss grad av egenøving mellom undervisningsøktene :-)

Vi ønsker å tilby undervisning på flest mulig av de instrumentene som vi har elever til - men det sier seg selv at en kulturskole i en kommune som vår ikke får til å ha kompetanse på alle verdens instrument til enhver tid. Likevel forsøker vi - i tråd med våre målsetninger - å dekke opp instrumenter bredt - samtidig som vi kan gi mer dybdeundervisning innenfor enkelte av disiplinene.

Med dette som bakgrunn ønsker vi per i dag velkommen søknader til instrumentalundervisning innenfor de disiplinene dere finner på vår søknadsportal. (For tiden ikke åpen for innkommende søknader)

NB: uansett om du finner ditt instrumentønske på vår søknadsportal eller ei, og uansett om du er nybegynner eller viderekommen: Ta kontakt - så forsøker vi å oppfylle ditt ønske så langt som råd innenfor aktuelle budsjett og tilgjengelige lærerressurser!

Kontaktinfo

Siv Anita Myhre
Oppvekst- og kultursjef
E-post