Priser

Vedtatte priser ved Bindal Kulturskole:

Her er prisene som gjelder fra 01.01.2021:

Sats

Brukerbetaling pr. halvår for elever

(Søskenmoderasjon 50 % rabatt på full pris)

(Moderasjon på instrument nr. 2 er 50 % rabatt på full pris)

1.300-

Brukerbetaling pr. halvår for voksne

1.500,-

Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år

12.500,-

Lyd- og lysutstyr

Avtales særskilt

Kontaktinfo

Siv Anita Myhre
Oppvekst- og kultursjef
E-post