Integrering

Status vedrørende flyktningarbeidet i Bindal kommune pr november 2022

I forbindelse med krigen i Ukraina vedtok formannskapet i Bindal kommune å gi mulighet til at 15 ukrainere kunne bosette seg i Bindal i 2022.

Per 17.november bor det 14 personer som defineres som flyktninger fra Ukraina i Bindal. De nye ukrainske bindalingene er både småbarnsfamilier og voksne med utflytta ungdommer.

May Lene Øren startet 1. oktober 2022 i jobben som integreringskonsulent. Integreringskonsulenten har ansvaret for å ta imot de nyankomne ukrainerne, med planlegging, praktisk bistand og veiledning i bosettings- og etableringsfasen. Veiledningen inneholder også blant annet oppfølging i forhold til hverdagsintegrering. Integreringskonsulenten blir en koordinator mellom tjenestene i Bindal kommune og skal samarbeide med interne og eksterne instanser, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker, samt saksbehandle etter lov om integrering og introduksjonsordning. Integreringskonsulenten skal videre gi oppfølging og veiledning av deltakere i målgruppen for introduksjonsprogrammet, som blant annet inneholder norskopplæring og plan for videre skolegang eller jobb.

 

May Lene Øren
may.lene.oren@bindal.kommune.no 
mobil 476 44 854.