Sakkyndig nemnd og felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivingsvedtak

Her finner du informasjon om nemndens oppgaver og hvem som er medlemmer.

Kommunestyret har oppnevnt ei sakkyndig nemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Det er også oppnevnt ei klagenemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Sakkyndig nemnd sine oppgaver:

 • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer
 • Vedtar metode og hjelpeparameter
 • Vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet
 • Førsteinstans ved klagebehandling
 • Ansvarlig for vedtatte takster
   
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Knut Arne Busch (leder) Espen Hald
Astrid Hagen (nestleder) Roger Hansen
Asgeir Aune Mona Øvergård

 

 

Felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivningsvedtak:

 • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes
 • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling
   
  Medlemmer    Personlige varamedlem      
  Bjørn Sørhøy (leder) Johan Arnt Alstad
  Gunnar Kvarsvik (nestleder) Astrid Nilssen
  Svanhild Båtnes Holten Camilla Brevik

Kontaktinfo

Wenche Næsvold
Økonomisjef
E-post
Telefon 481 03 416