Gjennomføring av utleggstrekk skatt

Hvordan gjennomføre trekk i ansattes lønn

Skatteoppkreveren kan pålegge arbeidsgivere å trekke et beløp fra en ansatts lønnsutbetaling, hvis skatte- og avgiftskrav ikke blir betalt til rett tid. Dette kalles utleggstrekk. Utleggstrekk er et inn­fordrings­middel og skal gjennomføres uav­hengig av arbeidstakerens samtykke.

Er du arbeidstaker, og har fått varsel om utleggstrekk kan du lese om det her. 

Trekkpålegg

Er det bestemt at en arbeidstaker skal trekkes i lønn, vil du som arbeidsgiver motta et trekkpålegg. Her står det hvor mye du skal trekke, og hvor lenge trekket skal vare.

Arbeidsgivers plikter og ansvar

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir gjort, og at det innbetales til Skatteoppkreveren i Bindal.

Du skal foreta utleggstrekk slik det står i trekkpålegget. Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto, skal sette utleggstrekk på denne kontoen sammen med forskuddstrekket. Du må også følge reglene som gjelder for innrapportering og betaling av utleggstrekk skatt.

Prioritetsreglene

Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme arbeidstaker, og trekkgrunnlaget ikke er stort nok til å dekke alle, har kravene følgende prioritet:

  • krav på lovbestemt forsørgelsesplikt
  • krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved straffbar handling
  • krav på bøter
  • krav på skatt eller offentlig avgift
  • andre krav

Frister for innrapportering og betaling

Frister innrapportering og betaling av utleggstrekk
Termin Innrapporteres og betales
1.termin (januar/februar) 15.mars
2.termin (mars/april) 15.mai
3.termin (mai/juni) 15.juli
4.termin (juli/august) 15.september
5.termin (september/oktober) 15.november
6.termin (november/desember) 15.januar året etter

 

Oppgjørsliste

Hver termin mottar du en oppgjørsliste. Denne skal fylles ut og sendes tilbake via ordinær post. Det skal sendes nulloppgave hvis du ikke har trukket arbeidstaker en termin.

Utleggstrekk er ikke en del av a-ordningen, og du skal sende oppgjørsliste og betale trekket til Skatteoppkreveren i Bindal.

Oppgjørsliste kan lastes ned fra skatteetatens sider.

Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjonen finner du på oppgjørslisten som blir tilsendt hver termin. Har du ikke denne tilgjengelig betaler du slik:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 18111
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO8363450618111
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten
  • Husk å velge skatteart: utleggstrekk. Dette må gjøres for at betalingen skal registreres riktig.

Kontaktinfo

Wenche Næsvold
Økonomisjef
E-post
Telefon 481 03 416