Kontoutskrift og saldo for skatt og arbeidsgiveravgift

  • Saldooversikten viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag
  • Kontoutskriften viser alle inn- og utbetalinger for valgt periode

Bestill kontoutskrift eller saldooversikt for skatt og arbeidsgiveravgift ved å kontakte oss enten pr e-post eller pr telefon. Kontaktinfo finner dere til høyre i bildet

Kontaktinfo

Torstein Skarstad
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 481 04 659
Wenche Næsvold
Økonomisjef
E-post
Telefon 481 03 416