Personallister

Fra 1. januar 2014 ble det innført at serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen må føre personallister.

En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid.

Trykke her for mer info, samt til bestilling av gratis bok for manuell føring av personalliste.