Endre kontonummer

Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i siste tilsendte skattemelding for formues- og inntektsskatt, kan du innen 15. mai endre elektronisk

Leverer du på papir kan du ikke endre dette elektronisk, du må kontakte skatteoppkreveren.

Klikk her for informasjon om endring av kontonummer, utbetalingsmåter, felles konto med ektefelle, utbetaling til utland m.v..

Kontaktinfo

Torstein Skarstad
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 481 04 659