Klage på skatteoppgjøret

Klage på skatteoppgjøret eller endre formues- og inntektsskatten?

 

Skattekontoret og Skatteoppkreveren har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Inntekts- og formuesskatten er feil

Hvis den fastsatte formues- og inntektsskatten er feil, må du kontakte Skattekontoret.Dette gjelder for eksempel feil

  • skatteklasse
  • inntekt
  • formue
  • fradrag
  • beregning av skatter og avgifter

Sjekk om du selv kan endre formues- og inntektsskatten eller om du må sende inn klage til Skattekontoret.

Forskuddstrekket/forskuddsskatten er feil

Hvis skatteavregningen er feil, må du kontakt skatteoppkreveren. Det gjelder hvis

  • beløpene for innbetalt forskuddstrekk (skatt som arbeidsgiver har trukket) og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
  • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skatteoppgjøret
  • det er foretatt motregning som du mener er feil
  • rentene på skatteoppgjøret er feil

Klage på manglende forskuddstrekk

Hvis forskuddstrekket (skatt som arbeidsgiver har trukket), ikke er kommet med på skattemeldingen/skatteoppgjøret, må du klage på avregningen.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Skatteoppkreveren i Bindal behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Bindal.

Kontaktinfo

Torstein Skarstad
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 481 04 659