Mine inntekter og arbeidsforhold

Hva har arbeidsgiver innrapportert om deg? 

Her får du innsyn i hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt oss.

Arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre, sender hver måned opplysninger i en a-melding om ansattes inntekter og arbeidsforhold til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.