Mine krav og betalinger

Mine krav og betalinger gir deg en oversikt over gjeld, tilgodehavende og inn-/utbetalinger mellom deg og skatteoppkreveren.

Du vil her finne informasjon om:
- alle inn- og utbetalinger mellom deg og skattemyndighetene
- alle krav som er under fire år gamle, samt eldre krav dersom de fortsatt ikke er betalt
- betalingsdetaljer for krav og inn- og utbetalinger

Klikk her for å få oversikt over gjeld, tilgodehavende og inn-/utbetalinger mellom deg og skatteoppkrever