Restskatt

Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen (selvangivelsen) din får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt.

Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

Skatteoppgjør for personlige skattytere

Tilleggsforskudd

Du får rentetillegg på restskatten. For å unngå dette kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai.

Betalingsfrist

Restskatten deles i to like store beløp. Er restskatten på under 1000 kroner, skal hele beløpet betales på en gang. Er restskatten på under 100 kroner, vil den ikke kreves inn.

Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret, men aldri tidligere enn 20. august. Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.

Slik betaler du restskatten

Du vil i god til før forfallsfristen få faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Er du ikke elektroniske bruker, får du tilsendt fakturaen i posten.

Du kan nå inngå avtale om e-faktura for innbetaling av skatt.

Selv om du ikke har mottatt giroen, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 18111
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO4263450618111
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten
    Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året restskatten gjelder.
    Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen og frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Hvis du fortsatt ikke betaler, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene Kemnerkontoret har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kommer i tillegg.

 

Hvis du ikke kan betale

Betalingsvansker.

Klage

Hvis du mener noe er feil med formues- og inntektsskatten din, må du sjekke om du kan endre det selv eller om du må sende inn klage.