Restskatt

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere.

Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen (selvangivelsen), får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt. Restskatt betales til Skatteoppkreveren i Binda.

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere.

Betalingsfrist

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

Slik betaler du restskatten

Du mottar i god til før forfallsfristen faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.

Du kan nå inngå avtale om e-faktura for innbetaling av skatt.

Selv om du ikke har mottatt giro, skal du likevel betale ved forfall. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 18111
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO8363450618111
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten
  • Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal bli riktig registrert. 

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Betaler du ikke ved forfall, har Skatteoppkreveren plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene Skatteoppkreveren har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kommer i tillegg.

Hvis du ikke kan betale

Betalingsvansker

Klage

Hvis skatten er feil, må du undersøke om dere kan endre selv eller må sende inn en klage.